Bendras kabinetų tvarkaraštis

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kabinetas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
101 Inf_1 Inf
7d
Inf
5c
Inf
6e
Inf
5e
Inf
7a
Inf
7b
 
 
Inf
7c
Inf
5b
Inf
5f
Inf
5d
Inf
6f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
7e
Inf
6a
Inf
5a
Inf
6c
Inf
6d
Inf
6b
 
 
102 Fiz Fiz
8b
Fiz
8a
 
 
Fiz
7c
Fiz
8e
Kl. val._6
6f
 
 
Žs
8b
Fiz
8c
Fiz
7e
Fiz
8d
Gamta
5e
 
 
 
 
Fiz
8d
Žs
8a
 
 
Fiz
7a
Fiz
8b
Gamta
6f
 
 
 
 
Gamta
5a
Gamta
5f
Gamta
5e
Gamta
6b
Biol
8b
Kl. val._7
7c
Fiz
8a
Fiz
8c
Gamta
6f
Fiz
7d
Fiz
7b
Fiz
8e
Fiz gab
8a,8b,8c,8d,8e
103 Angl Ang
6d
Ang
8e
Ang
8a
Ang
8d
Ang
8b
Kl. val._6
6d
Ang
8c
Pranc
6b
Pranc
6e
Pranc
7d
 
 
Ang
8a
Ang
8b
 
 
Ang
6d
Ang
8b
Ang
8a
Ang
8c
Rus
7b
Ang
8e
Ang
8d
Ang
6d
Ang
8d
Ang
8e
Ang
8c
Ang
8b
 
 
 
 
 
 
Ang
8d
Ang
8c
 
 
Ang
8e
Ang
8a
 
 
104 Ch Žs
8c
Žs
5e
Ch
8e
 
 
Žs
5d
Kl. val._6
6c
 
 
Žs
5a
Žs
5c
Ch
8c
Biol
7c
Žs
5b
Ch
8d
 
 
Ch
8a
 
 
 
 
Ch
8b
Žs
5f
Žs
8d
Žs
8e
Ch
8b
Ch
8e
Ch
8c
Ch
8d
Ch
8a
 
 
 
 
Biol
8e
Gamta
5d
Gamta
6a
Biol
7c
Biol
8c
Gamta
5f
Biol gab
8a,8b,8c,8d,8e
105 Biol Gamta
5a
 
 
Gamta
5d
Gamta
6a
Gamta
6b
 
 
 
 
Biol
7d
Biol
8d
Gamta
6e
Biol
7b
Gamta
6c
 
 
 
 
Biol
7e
Gamta
5c
Gamta
6c
Gamta
6d
Gamta
5b
Biol
7b
 
 
 
 
Biol
7a
Gamta
6e
Gamta
5b
Gamta
6d
 
 
Kl. val._7
7a
Biol
7a
Biol
8a
Biol
7d
Gamta
5c
Biol
7e
 
 
 
 
106 Rus Rus
7c
Rus
8d
Rus
7e
Rus
8a
 
 
 
 
 
 
Rus
6b
Rus
6d
Rus
7a
Rus
6c
Rus
8c
 
 
 
 
Rus
6c
Rus
8c
Rus
8d
Rus
8a
Rus
7c
 
 
 
 
Rus
6b
Rus
6d
Rus
7a
Rus
7e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 Vok Vok
7b,7c
Vok
8b,8d
Vok
7e
Vok
8a
 
 
 
 
 
 
Vok
6a,6b
Vok
6d,6e
Vok
7a,7d
Vok
6c,6f
Vok
8c,8e
 
 
 
 
Vok
6c,6f
Vok
8c,8e
Vok
8b,8d
Vok
8a
Vok
7b,7c
 
 
 
 
Vok
6a,6b
Vok
6d,6e
Vok
7a,7d
Vok
7e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 Pranc Pranc
7b,7c
Pranc
8b,8d
Pranc
7e
Pranc
8a
 
 
 
 
 
 
Pranc
6a
Pranc
6d
Pranc
7a
Pranc
6c,6f
Pranc
8c,8e
 
 
 
 
Pranc
6c,6f
Pranc
8c,8e
Pranc
8b,8d
Pranc
8a
Pranc
7b,7c
 
 
 
 
Pranc
6a
Pranc
6d
Pranc
7a
Pranc
7e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 Muz_1 Muz
4b
Muz
2a
Muz
2c
 
 
Muz
3a
 
 
 
 
Muz
2b
Muz
2c
Muz
3b
Muz
4c
 
 
 
 
 
 
Muz
4a
Muz
2e
Muz
4b
Muz
2d
Muz
4c
 
 
 
 
Muz
4a
Muz
2b
Muz
3b
Muz
1a
Muz
3a
 
 
 
 
Muz
2d
Muz
2a
Muz
2e
 
 
 
 
 
 
 
 
110 Tech_1 Tech
7a
Tech
7a
 
 
Tech
7b
Tech
7b
Kl. val._5
5d
 
 
Tech
7e
Tech
7e
Tech
5b
Tech
5b
Tech
5d
Tech
5d
 
 
 
 
Tech
6f
Tech
6f
 
 
Tech
8e
Tech
7c
Tech
7c
Pranc
6b
Pranc
6e
Pranc
7d
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
6d
Tech
6d
Tech
8b
Tech
6b
Tech
6b
Tech
6e
Tech
6e
111 Tech_2 Tech
5f
Tech
5f
Tech
8c
Tech
5c
Tech
5c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
5e
Tech
5e
 
 
Tech
5a
Tech
5a
Tech
6a
Tech
6a
Tech
6c
Tech
6c
Tech
8d
Tech
7d
Tech
7d
Tech
8a
Kl. val._7
7d
Tech
6d
Tech
6d
Tech
8b
Tech
6b
Tech
6b
Tech
6e
Tech
6e
112 Dai Tech
5f
Tech
5f
Dai
5a
Tech
5c
Tech
5c
Dai
7d
Dai
7a
Dai
8a
 
 
Dai
6a
Dai
6d
Dai
5c
Dai
8c
 
 
Dai
5b
Dai
6c
Dai
6b
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai
8e
 
 
Dai
5e
Dai
8b
Dai
5d
Dai
8d
 
 
Dai
7c
Dai
7e
Dai
5f
Dai
6f
Dai
6e
 
 
 
 
113 Tech Tech
7a
Tech
7a
Tech
8c
Tech
7b
Tech
7b
Kl. val._5
5b
 
 
Tech
7e
Tech
7e
Tech
5b
Tech
5b
Tech
5d
Tech
5d
 
 
 
 
Tech
6f
Tech
6f
 
 
Tech
8e
Tech
7c
Tech
7c
Tech
6c
Tech
6c
Tech
8d
Tech
7d
Tech
7d
Tech
8a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201 Ist Ist
6a
Ist
6b
Ist
7d
Ist
8c
Ist
5e
Kl. val._5
5a
 
 
Ist
8d
Ist
5a
Ist
5e
Ist
5f
Ist
6a
Ist
8e
 
 
Ist
7c
Ist
6b
Ist
5a
Ist
7d
Ist
6c
 
 
 
 
Ang
7e
Ang
7b
Rus
7d
Ang
7a
Ang
7c
Ang
7d
 
 
Ist
5f
Ist
8e
Ist
6c
Ist
8c
Ist
7c
Ist
8d
 
 
202 Ist Ist
5b
Ist
7b
 
 
 
 
Ist
7e
Ist
8b
 
 
Ist
6d
Ist
8b
Ist
8a
Ist
5c
Ist
6e
Ist
7a
 
 
Rus
6f
Rus
8e
Ang
7d
Ang
7c
Ang
7a
Ang
7e
 
 
Ist
5d
Ist
8a
Ist
7e
Ist
5c
Ist
6f
Ist
5b
 
 
Ist
6f
Ist
7b
Ist
7a
Ist
6e
Ist
5d
Ist
6d
 
 
203 Geo_1 Geog
8a
Geog
7d
Geog
7c
 
 
Geog
8d
 
 
 
 
 
 
Ang
7d
Ang
7b
Ang
7e
Ang
7a
Ang
7c
 
 
Ang
7b
Geog
6d
Geog
8c
Geog
6e
Geog
7d
 
 
 
 
Geog
8c
Rus
6e
Geog
6d
Geog
6e
Geog
6c
Geog
7b
Kl. val._8
8c
Geog
8d
Geog
7c
Geog
7b
Geog
8a
Geog
6c
 
 
 
 
204 Ang_2 Ang
6d
 
 
Ang
6f
Ang
6c
Ang
5f
 
 
 
 
Ang
5d
Ang
6b
Ang
5a
Ang
6a
Ang
5f
Ang
6f
 
 
Ang
6d
Ang
5d
Ang
6a
Ang
5f
Ang
6e
Ang
6b
 
 
Ang
6d
 
 
Ang
6c
Ang
6f
Ang
6e
Ang
5a
 
 
Ang
6e
Ang
6b
Ang
5d
Ang
5a
Ang
6a
Ang
6c
 
 
205 Ang_3 Rus
7b
Rus
8b
Ang
6f
Ang
5b
Ang
5f
Kl. val._5
5f
 
 
Ang
5d
Ang
5e
Ang
5c
Ang
7e
Ang
5f
Ang
6f
 
 
Ang
5c
Ang
5d
Rus
8b
Ang
5f
Ang
5e
Ang
7e
 
 
Ang
7e
Ang
5c
Ang
5b
Ang
6f
 
 
 
 
 
 
Ang
5e
 
 
Ang
5d
Ang
5b
 
 
 
 
 
 
206 Ang_4  
 
Ang
8e
Ang
8a
Ang
8d
Ang
8b
 
 
Ang
8c
 
 
Ang
5e
Ang
5a
 
 
Ang
8a
Ang
8b
 
 
 
 
Ang
8b
Ang
8a
Ang
8c
Ang
5e
Ang
8e
Ang
8d
Rus
6a
Ang
8d
Ang
8e
Ang
8c
Ang
8b
Ang
5a
 
 
Ang
5e
Ang
8d
Ang
8c
Ang
5a
Ang
8e
Ang
8a
 
 
207 Ang_5 Ang
3c
Ang
2c
Ang
3b
Ang
5b
Ang
2d
 
 
 
 
Ang
2c
Ang
7d
Ang
7b
 
 
Ang
7a
Ang
7c
 
 
Ang
7b
 
 
Ang
7d
Ang
7c
Ang
7a
 
 
 
 
Ang
2b
Ang
7b
Ang
5b
Ang
7a
Ang
7c
Ang
7d
 
 
Ang
2b
Ang
3c
Ang
2d
Ang
5b
Ang
3b
 
 
 
 
208 Ang_6  
 
Ang
2c
Ang
2a
Ang
6c
Ang
2d
Kl. val._6
6e
 
 
Ang
2c
Ang
6b
Ang
5c
Ang
6a
 
 
 
 
 
 
Ang
5c
 
 
Ang
6a
 
 
Ang
6e
Ang
6b
 
 
Ang
2a
Ang
5c
Ang
6c
Ang
2e
Ang
6e
 
 
Kl. val._8
8a
Ang
6e
Ang
6b
Ang
2d
Ang
2e
Ang
6a
Ang
6c
 
 
209 Ms Kk
3d
 
 
Kk
4c
Kk
2b
 
 
 
 
 
 
Kk
4a
Kk
1b
Kk
2d
Kk
3a
 
 
 
 
 
 
Kk
2c
Kk
4d
Kk
1a
 
 
Kk
4a
 
 
 
 
Kk
1b
 
 
Kk
3d
Kk
2a
 
 
 
 
 
 
Kk
4d
 
 
 
 
Kk
4b
 
 
 
 
 
 
210 Ds Kk
6e
Kk
8c
Kk
6b
Kk
5d
Kk
6f
 
 
 
 
Kk
7b
Kk
8a
Kk
6c
Kk
8e
Kk
7c
Kk
6d
 
 
Kk
6a
Kk
5b
Kk
7a
Kk
5c
Kk
5d
 
 
 
 
Kk
7b
Kk
7c
Kk
8a
Kk
8e
Kk
5c
Kk
8c
Kl. val._8
8b
Kk
6a
Kk
6f
Kk
5b
Kk
7a
Kk
5c
Kk
8b
 
 
 
 
Kk
5a
Kk
8d
Kk
7d
Kk
6c
Kk
5e
Kk
5f
 
 
Kk
6e
Kk
5a
 
 
Kk
5f
Kk
8d
Kk
7e
Kk
5e
Kk
6d
Kk
5b
Kk
8b
Kk
5d
Kk
6b
 
 
 
 
 
 
Kk
5a
Kk
7d
Kk
5e
Kk
7e
Kk
5f
 
 
211 Aik Kk
1c
Kk
2e
Kk
1d
Kk
3a
 
 
 
 
 
 
Kk
3b
Kk
3c
Kk
4c
 
 
Kk
2e
 
 
 
 
 
 
Kk
2d
 
 
Kk
3b
Kk
2a
 
 
 
 
Kk
1c
Kk
1d
Kk
3c
Kk
4b
Kk
2c
 
 
 
 
Kk
1a
 
 
 
 
 
 
Kk
2b
 
 
 
 
212 Akt Šok
2d
Šok
4b
Šok
3c
Šok
1a
Šok
4a
 
 
 
 
 
 
 
 
Šok
4d
 
 
 
 
 
 
 
 
Šok
2e
Šok
2b
 
 
Šok
1d
Šok
3a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šok
2a
Šok
3d
Šok
2c
Šok
3b
Šok
4c
 
 
 
 
301 4b  
 
 
 
Liet
4b
Dai-Tech
4b
Dai-Tech
4b
 
 
 
 
Mat
4b
Ang
4b
Pp
4b
Liet
4b
Liet
4b
 
 
 
 
Mat
4b
Ang
4b
 
 
Liet
4b
Tik
3b,3c
 
 
 
 
Pp
4b
Mat
4b
Ang
4b
Tik
2b
Liet
4b
 
 
 
 
Liet
4b
Liet
4b
Et
4b
 
 
Mat
4b
 
 
 
 
302 4a Mat
4a
Ang
4a
Pp
4a
Liet
4a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
4a
Ang
4a
Mat
4a
Tik
3d
 
 
 
 
 
 
Mat
4a
Liet
4a
Liet
4a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
4a
Liet
4a
Pp
4a
Ang
4a
 
 
 
 
Liet
4a
Mat
4a
Dai-Tech
4a
Dai-Tech
4a
Et
4a
 
 
 
 
303 3c  
 
Pp
3c
 
 
Liet
3c
Mat
3c
 
 
 
 
Mat
3c
Tik
1c,1d
Liet
3c
Liet
3c
 
 
 
 
 
 
Liet
3c
Mat
3c
Dai-Tech
3c
Dai-Tech
3c
Et
3c
 
 
 
 
Liet
3c
Liet
3c
Tik
1a
Mat
3c
 
 
 
 
 
 
Pp
3c
 
 
Mat
3c
Liet
3c
Muz
3c
 
 
 
 
304 3b Liet
3b
Liet
3b
 
 
Mat
3b
Pp
3b
 
 
 
 
 
 
Mat
3b
 
 
Liet
3b
 
 
 
 
 
 
Liet
3b
Mat
3b
Pp
3b
 
 
Et
3b
 
 
 
 
Mat
3b
Liet
3b
 
 
Dai-Tech
3b
Dai-Tech
3b
 
 
 
 
Liet
3b
Liet
3b
Mat
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
305 3a Liet
3a
Liet
3a
Mat
3a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
3a
Liet
3a
Mat
3a
 
 
Ang
3a
 
 
 
 
Liet
3a
Mat
3a
Ang
3a
Pp
3a
 
 
 
 
 
 
Liet
3a
Et
3a
Mat
3a
Pp
3a
 
 
 
 
 
 
Mat
3a
Liet
3a
Dai-Tech
3a
Dai-Tech
3a
 
 
 
 
 
 
306 2c Mat
2c
 
 
 
 
Liet
2c
Liet
2c
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
2c
Liet
2c
Liet
2c
 
 
 
 
 
 
Mat
2c
Liet
2c
Dai-Tech
2c
Dai-Tech
2c
 
 
 
 
Et
2c
Pp
2c
Mat
2c
Liet
2c
 
 
 
 
 
 
Liet
2c
Mat
2c
 
 
Pp
2c
 
 
 
 
 
 
307 2b Mat
2b
Liet
2b
Liet
2b
 
 
Pp
2b
 
 
 
 
 
 
Mat
2b
Liet
2b
Dai-Tech
2b
Dai-Tech
2b
 
 
 
 
Mat
2b
 
 
Liet
2b
Liet
2b
Pp
2b
 
 
 
 
Tik
2c
Tik
3a
Mat
2b
Et
2b
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
2b
Liet
2b
Mat
2b
Tik
4a
 
 
 
 
308 2a Mat
2a
 
 
 
 
Liet
2a
Pp
2a
 
 
 
 
Liet
2a
Liet
2a
Mat
2a
Et
2a
Dai-Tech
2a
 
 
 
 
Liet
2a
Pp
2a
Mat
2a
Dai-Tech
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
2a
Liet
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tik
1b
Liet
2a
Liet
2a
Mat
2a
 
 
 
 
318 1d Liet
1d
Mat
1d
 
 
Liet
1d
 
 
 
 
 
 
Liet
1d
Et
1d
Mat
1d
Pp
1d
 
 
 
 
 
 
Liet
1d
Liet
1d
Mat
1d
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1d
 
 
Dai-Tech
1d
Dai-Tech
1d
 
 
 
 
 
 
Mat
1d
Liet
1d
Liet
1d
Pp
1d
 
 
 
 
 
 
319 1c  
 
Liet
1c
Mat
1c
Dai-Tech
1c
Dai-Tech
1c
 
 
 
 
Liet
1c
Et
1c
Pp
1c
 
 
Muz
1d
 
 
 
 
Liet
1c
Pp
1c
Mat
1c
Liet
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1c
Mat
1c
Liet
1c
 
 
 
 
 
 
Mat
1c
Liet
1c
Liet
1c
Muz
1c
Muz
1d
 
 
 
 
320 1b Liet
1b
Liet
1b
Mat
1b
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
1b
 
 
Liet
1b
Liet
1b
 
 
 
 
 
 
Mat
1b
Liet
1b
Liet
1b
Pp
1b
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1b
Mat
1b
Pp
1b
 
 
 
 
 
 
Liet
1b
Et
1b
Dai-Tech
1b
Dai-Tech
1b
 
 
 
 
 
 
321 1a Pp
1a
Mat
1a
Liet
1a
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
1a
Liet
1a
Liet
1a
Pp
1a
 
 
 
 
 
 
Liet
1a
Liet
1a
 
 
Mat
1a
 
 
 
 
 
 
Mat
1a
Liet
1a
Et
1a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1a
Liet
1a
Dai-Tech
1a
Dai-Tech
1a
 
 
 
 
322 Ang_7 Ang
3c
Ang
4a
Ang
3b
Ang
4d
Ang
4c
 
 
 
 
Ang
4c
Ang
4b
Ang
4a
Ang
3d
Ang
3a
 
 
 
 
Ang
4d
Ang
4b
Ang
3a
Ang
4c
Ang
3d
 
 
 
 
Ang
2b
Ang
4d
Ang
4b
Ang
2e
Ang
4a
 
 
 
 
Ang
2b
Ang
3c
 
 
Ang
2e
Ang
3b
 
 
 
 
325 Inf_2 Inf
7d
Inf
5c
Inf
6e
Inf
5e
Inf
7a
Inf
7b
 
 
Inf
7c
Inf
5b
Inf
5f
Inf
5d
Inf
6f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
7e
Inf
6a
Inf
5a
Inf
6c
Inf
6d
Inf
6b
 
 
401 Geo_2 Geog
6f
 
 
Et
6d
Geog
8b
Et
5b
Geog
8e
Et
7d
Et
6f
Geog
7a
Geog
6f
Geog
8b
 
 
 
 
 
 
Tik
8c,8e
Geog
7e
Geog
8e
Geog
6b
Geog
6a
Et
6e
Et
8b
Geog
7a
Geog
6b
 
 
Geog
6a
Geog
7e
Et
7e
Kl. val._7
7e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 Liet_1 Et
5c
Et
5d
Et
6a
Liet. k.1
6f
Et
5a
Et
8a
 
 
Et
6c
Liet. k.1
6f
Et
6b
 
 
Liet. k.1
7b
Liet. k.1
7b
Liet gab 7
7a,7b,7c,7d,7e
Et
8c
Et
7b
Et
5e
Liet. k.1
7b
Liet. k.1
6f
 
 
 
 
Liet. k.1
6f
Liet. k.1
6f
 
 
Liet. k.1
7b
Liet. k.1
7b
Et
7c
Kl. val._7
7b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
403 Mat_1 Tik
5c
Tik
5d
Tik
6a,6d
 
 
Tik
5a,5b
Tik
8a
Tik
7d
Mat
8c
Mat
7c
Mat
6d
Mat
7d
Mat
8b
Mat
6c
Mat gab
8a,8b,8c,8d,8e
Mat
7d
Mat
7c
Mat
6d
Mat
6c
Mat
8c
Mat
8b
 
 
Mat
7c
Mat
7d
Mat
8b
Mat
6d
Mat
8c
Mat
6c
 
 
Mat
8b
Mat
6c
Mat
7c
Mat
6d
Mat
7d
Mat
8c
 
 
404 4c Liet
4c
Liet
4c
 
 
Mat
4c
Ang
4c
 
 
 
 
Ang
4c
Mat
4c
 
 
Tik
2a,2d
Liet
4c
 
 
 
 
Mat
4c
Liet
4c
Pp
4c
Ang
4c
 
 
 
 
 
 
Liet
4c
Liet
4c
Dai-Tech
4c
Dai-Tech
4c
Tik
4d
 
 
 
 
Liet
4c
Mat
4c
Et
4c
Pp
4c
 
 
 
 
 
 
405 2e Pp
2e
 
 
Mat
2e
Liet
2e
Liet
2e
 
 
 
 
Pp
2e
Mat
2e
Liet
2e
Liet
2e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
2e
Et
2e
Liet
2e
 
 
 
 
Mat
2e
Dai-Tech
2e
Dai-Tech
2e
 
 
Liet
2e
 
 
 
 
Mat
2e
Liet
2e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406 2d  
 
Liet
2d
Liet
2d
Mat
2d
 
 
 
 
 
 
Liet
2d
Liet
2d
 
 
Et
2d
Mat
2d
 
 
 
 
Liet
2d
 
 
Mat
2d
Tik
2e
Pp
2d
 
 
 
 
Liet
2d
Mat
2d
Pp
2d
Dai-Tech
2d
Dai-Tech
2d
 
 
 
 
 
 
Liet
2d
Tik
4b,4c
Mat
2d
 
 
 
 
 
 
407 3d  
 
Pp
3d
Mat
3d
Liet
3d
Liet
3d
 
 
 
 
Mat
3d
Liet
3d
Muz
3d
Ang
3d
Et
3d
 
 
 
 
Liet
3d
Mat
3d
Dai-Tech
3d
Dai-Tech
3d
Ang
3d
 
 
 
 
Liet
3d
Liet
3d
 
 
Mat
3d
Pp
3d
 
 
 
 
Liet
3d
 
 
Muz
3d
Mat
3d
 
 
 
 
 
 
408 4d Liet
4d
Liet
4d
Mat
4d
Ang
4d
 
 
 
 
 
 
Mat
4d
Liet
4d
 
 
Liet
4d
Pp
4d
 
 
 
 
Ang
4d
 
 
Liet
4d
Mat
4d
Muz
4d
 
 
 
 
Mat
4d
Ang
4d
Liet
4d
Pp
4d
Et
4d
 
 
 
 
 
 
Liet
4d
Muz
4d
Dai-Tech
4d
Dai-Tech
4d
 
 
 
 
501 Muz_2 Muz
7e
Muz
6d
Muz
6c
Muz
6e
Muz
7c
Kl. val._5
5e
 
 
Tik
6c,6f
 
 
 
 
 
 
Muz
3c
 
 
 
 
Muz
6b
Muz
6a
Muz
5d
Muz
5b
Muz
8d
Muz
5c
Muz
8a
Muz
5a
Muz
8c
Muz
6f
Muz
5f
Muz
5e
 
 
 
 
Muz
7d
Muz
8b
Muz
8e
Muz
7b
Muz
7a
 
 
 
 
502 Mat_2 Mat
6b
Mat
6f
Mat
5e
Mat
5f
Mat
6e
Kl. val._6
6b
 
 
Rus
6a
Rus
6e
Rus
7d
Rus
6f
Rus
8e
 
 
 
 
Mat
6e
Mat
5f
Tik
5e,5f
Mat
6f
Mat
6b
Mat
5e
 
 
Mat
6e
Mat
5e
Mat
6b
 
 
Mat
5f
Mat
6f
 
 
Mat
6b
Mat
5e
Mat
6e
Mat
5f
Mat
6f
 
 
 
 
503 Liet_2 Liet
6c
Liet
6c
Liet
5f
Liet
6b
 
 
Liet
8d
 
 
Liet
5f
Liet
6c
Liet
8d
Liet
6b
Liet
6b
 
 
 
 
Tech
5e
Tech
5e
Dai
7b
Tech
5a
Tech
5a
Tech
6a
Tech
6a
Liet
5f
Liet
5f
 
 
Liet
6c
Liet
8d
Liet
6b
Kl. val._8
8d
Liet
6c
Liet
5f
Liet
6b
Liet
8d
Liet
8d
 
 
 
 
504 Liet_3 Liet
8e
Liet
7c
Liet
7a
Liet
7a
Liet
7d
 
 
 
 
Liet
8e
Liet
8e
Liet
7c
Liet
7a
Liet
7d
Liet
7d
 
 
Liet
7a
Liet
7d
Liet
7c
Liet
8e
 
 
Tik
6e
Tik
8b
Liet
7d
 
 
Liet
7c
Liet
7c
Liet
8e
Liet
7a
Kl. val._8
8e
Liet
8c
Liet
6e
Liet
7e
Liet
8b
Liet
8b
 
 
 
 
505 Mat_3 Mat
5d
Mat
5b
Mat
5c
Mat
5a
Mat
6a
Kl. val._5
5c
 
 
Liet
5c
Liet
5d
Liet
5d
Liet
5a
 
 
Liet
8a
 
 
Mat
5d
Mat
5a
Mat
5b
Mat
6a
Mat
5c
 
 
 
 
Mat
5c
Mat
5b
Mat
5a
Mat
5d
Mat
6a
Tik
7c,7e
 
 
Mat
5d
Mat
5a
Mat
5c
Mat
6a
Mat
5b
 
 
 
 
506 Mat_4 Mat
8d
Mat
7e
Mat
7b
Mat
8e
Mat
8a
Mat
7a
 
 
Mat
7a
Mat
7b
Mat
8e
Mat
8a
Mat
8d
Mat
7e
 
 
Et
8e
Et
7a
Et
5f
Et
8d
 
 
 
 
 
 
Mat
8d
Mat
7e
Mat
7b
Mat
8a
Mat
7a
Mat
8e
 
 
Mat
7b
Mat
7a
Mat
8d
Mat
8e
Mat
8a
Mat
7e
 
 
507 Liet_4  
 
Liet
6e
Liet
8b
Liet
7e
Liet
8c
Liet
8c
 
 
Liet
6e
 
 
Liet
8b
Liet
8c
Liet
7e
 
 
 
 
Liet
5a
Tik
7a,7b
Liet
5c
Liet
5d
Liet
8a
Liet
8a
 
 
Liet
8a
Liet
5d
Liet
5c
Liet
5a
Liet
5a
 
 
 
 
Liet
5c
Liet
5c
Liet
8a
Liet
5d
Liet
5a
 
 
 
 
508 Liet_5 Liet
5e
Liet
6a
Liet
5b
Liet
6d
Liet
6d
Kl. val._6
6a
 
 
Liet
5b
Liet
6a
Tik
6b
Liet
5e
Liet
6d
 
 
 
 
Liet
8b
Liet
6e
Liet
6e
Liet
7e
Liet
7e
Liet
8c
 
 
Liet
5e
Liet
6a
Liet
6a
 
 
Liet
5b
Liet
6d
 
 
Liet
5b
Liet
5b
Liet
6d
Liet
5e
Liet
5e
Liet
6a