Bendras kabinetų (auditorijų) tvarkaraštis

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kabinetas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
101 Inf
6b
Inf
7a
Inf
7b
Inf
5c
Inf
6d
Inf
5a
 
 
Inf
7d
Inf
7e
Inf
5e
Inf
5f
Inf
7c
Inf
6a
 
 
 
 
Ang
6b
Ang
6b
Ang
7d
Ang
7d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
6f
Inf
6c
Inf
5d
Inf
6e
Inf
5b
 
 
 
 
102 Fiz
7d
 
 
Fiz
8a
Fiz
8a
Žs
8e
 
 
Žs
8d
Fiz
8e
Fiz
8e
Fiz
8c
Fiz
8c
Kl. val._6
6f
 
 
 
 
Gamta
6f
 
 
Fiz
8d
Fiz
8d
Fiz
8b
Fiz
8b
Fiz
7c
Ang
5a
Ang
6a
Ang
6a
Ang
6d
Ang
7b
Ang
7b
 
 
Fiz
7e
 
 
Gamta
6f
Žs
8c
Fiz
7a
Fiz
7b
Fiz gab
8a,8b,8c,8d,8e
103 Ang
8e
Ang
8b
Ang
8b
Tik
1d
Tik
5a
Tik
8e
 
 
Tik
2a
Tik
3d
Tik
3b
Tik
1c
Tik
5d
 
 
 
 
Tik
5c
Tik
5f
Tik
6d,6e
Tik
6b,6c
Tik
5e
Tik
5b
Tik
7d,7e
Tik
7b,7c
Tik
2c,2e
Tik
3a
Tik
4d
Tik
4c
Tik
8c
 
 
 
 
Ang
8a
Ang
6c
Ang
8d
Ang
8c
Ang
8c
 
 
104 Tik
2b
Tik
6f
Tik
4a,4b
Ch
8b
Ch
8b
Ang
5e
 
 
Ang
5d
Ang
5d
Ang
5c
Ang
7a
Ang
7a
Ang
7b
 
 
Ch
8c
Ch
8c
Ch
8a
Ch
8a
Kl. val._5
5c
 
 
 
 
Žs
5f
Žs
5a
Žs
5e
Žs
5d
Žs
5c
Žs
5b
 
 
Žs
8a
Ch
8d
Ch
8d
Žs
8b
Ch
8e
Ch
8e
 
 
105  
 
 
 
Biol
7a
Biol
7a
Muz
7a
 
 
 
 
Geog
7a
Geog
7a
Kl. val._7
7a
Ang
7a
Ang
7a
Liet
7a
Liet
7a
Liet
7a
Liet
7a
Ist
7a
Ist
7a
Dai
7a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang
7a
Liet
7a
Mat
7a
Mat
7a
 
 
 
 
Mat
7a
Mat
7a
 
 
Et
7a
 
 
106 Rus
7a
Rus
8e
Rus
8e
Ang
6b
Ang
6c
Ang
6c
 
 
Rus
8c,8d
Rus
8c,8d
Rus
6c
Rus
6c
Rus
6d
Rus
6d
 
 
Rus
6a
Rus
6a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rus
7a
Rus
6e
Rus
6e
Rus
7c
Rus
7c
2užs
8a,8b
2užs
8a,8b
Tik
8d
Tik
6a
Tik
8b
Tik
8a
Tik
3c
Tik
7a
 
 
107  
 
 
 
 
 
Vok
7e
Vok
7e
Vok
7a,7b
Vok
7a,7b
Vok
8c,8d
Vok
8c,8d
Vok
6b,6c
Vok
6b,6c
Vok
6d
Vok
6d
 
 
Vok
6a
Vok
6a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vok
6e,6f
Vok
6e,6f
Vok
7c,7d
Vok
7c,7d
2užs
8a,8b
2užs
8a,8b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 Pranc
7a
Pranc
8e
Pranc
8e
Pranc
7e
Pranc
7e
Pranc
7b
Pranc
7b
Pranc
8c
Pranc
8c
Pranc
6b
Pranc
6b
 
 
 
 
 
 
Pranc
6a
Pranc
6a
 
 
 
 
Ang
6f
Ang
6f
 
 
Pranc
7a
 
 
 
 
Pranc
7c
Pranc
7c
2užs
8a,8b
2užs
8a,8b
 
 
Ang
7c
Ang
7d
 
 
Ang
5f
Ang
6f
 
 
109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muz
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muz
2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 Tech
5e
Tech
5e
Tech
6e
Tech
6e
 
 
 
 
Tech
8e
Tech
6f
Tech
6f
Tech
5d
Tech
5d
 
 
 
 
 
 
Tech
7d
Tech
7d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
8d
Tech
6d
Tech
6d
Tech
5b
Tech
5b
Tech
6a
Tech
6a
Tech
7a
Tech
7a
Tech
8a
Tech
6c
Tech
6c
Tech
6b
Tech
6b
111 Ang
7c
Ang
7c
Liet
7c
Muz
7c
Tech
7c
Tech
7c
 
 
Liet
7c
Liet
7c
Mat
7c
Mat
7c
 
 
 
 
 
 
Biol
7c
Biol
7c
Ist
7c
Ist
7c
Liet
7c
Liet
7c
 
 
Et
7c
Geog
7c
Geog
7c
Pranc
7d
Pranc
7d
 
 
 
 
Kl. val._7
7c
Ang
7c
Mat
7c
Mat
7c
Dai
7c
 
 
 
 
112 Tech
5c
Tech
5c
Gamta
5e
Gamta
5e
Mat
5e
Ang
5e
 
 
Ist
5e
Dai
5e
 
 
 
 
Muz
5e
 
 
 
 
Liet
5e
Liet
5e
Mat
5e
Mat
5e
Et
5e
 
 
 
 
Liet
5e
Liet
5e
 
 
Ist
5e
Ang
5e
Ang
5e
 
 
 
 
 
 
Mat
5e
Liet
5e
Kl. val._5
5e
 
 
 
 
113 Tech
5e
Tech
5e
Tech
8c
 
 
Tech
7c
Tech
7c
Tech
8e
Tech
6f
Tech
6f
Tech
5d
Tech
5d
Tech
7e
Tech
7e
 
 
Tech
7d
Tech
7d
Tech
5f
Tech
5f
Tech
5a
Tech
5a
Tech
8b
Tech
8d
Tech
6d
Tech
6d
Tech
5b
Tech
5b
Tech
6a
Tech
6a
Tech
7a
Tech
7a
Tech
8a
Tech
6c
Tech
6c
Tech
6b
Tech
6b
201 Gamta
5a
Gamta
5a
 
 
Ang
8c
Et
5a
 
 
 
 
Ang
5a
Ang
5a
Liet
5a
Liet
5a
Ist
5a
 
 
 
 
Liet
5a
Mat
5a
 
 
Dai
5a
Tech
5a
Tech
5a
 
 
Ang
5a
 
 
Muz
5a
Mat
5a
Mat
5a
 
 
 
 
Liet
5a
Liet
5a
Ist
5a
Kl. val._5
5a
Mat
5a
 
 
 
 
202 Muz
8b
Ang
8b
Ang
8b
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist
8b
Liet
8b
Liet
8b
Ist
8b
Kl. val._8
8b
Dai
8b
 
 
Geog
8b
Geog
8b
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
8b
Mat
8b
Mat
8b
Liet
8b
Ang
8b
Biol
8b
2užs
8a,8b
2užs
8a,8b
Liet
8b
Liet
8b
Et
8b
 
 
Mat
8b
Mat
8b
 
 
203 Mat
8d
Mat
8d
Geog
8d
Geog
8d
 
 
Kl. val._8
8d
 
 
Pranc
8d
Pranc
8d
Biol
8d
Ang
8d
Ang
8d
Liet
8d
 
 
Ang
7e
Ang
5b
Ang
5b
 
 
Dai
8d
Liet
8d
Liet
8d
 
 
Ist
8d
Ist
8d
Muz
8d
Liet
8d
Liet
8d
 
 
Et
8d
 
 
 
 
Ang
8d
Mat
8d
Mat
8d
 
 
204 Ang
5f
Ang
5f
Mat
5f
Mat
5f
Ist
5f
 
 
 
 
Gamta
5f
Gamta
5f
 
 
 
 
Liet
5f
 
 
 
 
Kl. val._5
5f
Et
5f
Tech
5f
Tech
5f
Liet
5f
Liet
5f
 
 
Ang
5d
Ang
5c
Ang
5c
Ist
5f
Mat
5f
 
 
 
 
Mat
5f
Dai
5f
Liet
5f
Liet
5f
Ang
5f
 
 
 
 
205 Gamta
5b
Gamta
5b
Muz
5b
Ang
5b
Kl. val._5
5b
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist
5b
Liet
5b
Liet
5b
 
 
 
 
Mat
5b
Ang
5b
Ang
5b
Liet
5b
Liet
5b
Et
5b
 
 
 
 
Mat
5b
Mat
5b
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai
5b
Mat
5b
Liet
5b
Ist
5b
 
 
 
 
 
 
206 Ang
8e
Vok
8e
Vok
8e
 
 
 
 
Et
8e
 
 
Ang
6e
Ang
6e
Liet
8e
Liet
8e
Mat
8e
Mat
8e
 
 
Tech
7b
Tech
7b
Ang
8e
Ang
8e
Geog
8e
Geog
8e
 
 
Dai
8e
Liet
8e
Liet
8e
Ang
7a
Muz
8e
Mat
8e
Mat
8e
Ist
8e
Ist
8e
Biol
8e
Liet
8e
 
 
 
 
 
 
207 Liet
7e
Liet
7e
Kl. val._7
7e
Rus
7e
Rus
7e
 
 
 
 
Muz
7e
 
 
Mat
7e
Mat
7e
Tech
7e
Tech
7e
Liet
7e
Ang
7e
Liet
7e
Liet
7e
Geog
7e
Geog
7e
 
 
Et
7e
Mat
7e
Mat
7e
Dai
7e
Biol
7e
Biol
7e
 
 
 
 
 
 
Ist
7e
Ist
7e
Ang
7e
Ang
7e
 
 
 
 
208 Mat
6e
Mat
6e
Tech
6e
Tech
6e
Gamta
6e
Gamta
6e
Kl. val._6
6e
Ang
6e
Ang
6e
 
 
 
 
Geog
6e
 
 
 
 
Geog
6e
Muz
6e
Et
6e
Dai
6e
Liet
6e
Liet
6e
 
 
Ang
6e
Pranc
6e
Pranc
6e
Liet
6e
Liet
6e
 
 
 
 
Mat
6e
Mat
6e
Liet
6e
 
 
Ist
6e
Ist
6e
 
 
209 FizUg
1c
 
 
FizUg
1a
FizUg
1b
FizUg
1d
 
 
 
 
FizUg
1b
FizUg
1a
FizUg
4a
FizUg
3a
FizUg
3d
 
 
 
 
 
 
FizUg
4c
FizUg
2a
FizUg
3b
FizUg
2e
 
 
 
 
 
 
FizUg
3b
FizUg
4d
FizUg
1d
FizUg
3d
 
 
 
 
FizUg
1d
 
 
FizUg
1b
FizUg
4b
FizUg
3d
 
 
 
 
210 FizUg
5d
FizUg
5d
FizUg
5a
FizUg
8e
FizUg
8d
FizUg
8b
FizUg
7e
FizUg
6d
FizUg
6d
FizUg
6e
FizUg
6e
FizUg
5c
FizUg
5c
FizUg
6f
FizUg
8e
FizUg
8e
FizUg
8b
FizUg
8b
FizUg
6a
FizUg
7a
FizUg
8c
FizUg
7d
FizUg
7a
FizUg
7a
FizUg
7b
FizUg
6c
FizUg
7c
FizUg
6b
FizUg
5e
FizUg
5e
FizUg
8c
FizUg
6f
FizUg
6f
FizUg
6c
FizUg
6c
FizUg
8a
FizUg
8a
 
 
FizUg
5a
FizUg
6b
FizUg
7e
 
 
FizUg
5b
FizUg
5b
FizUg
5f
FizUg
5e
FizUg
8a
FizUg
7c
FizUg
7c
FizUg
8d
FizUg
8d
FizUg
5a
FizUg
7b
FizUg
7b
FizUg
7e
FizUg
6e
FizUg
5b
FizUg
5f
FizUg
5f
Kl. val._8
8e
FizUg
6d
FizUg
6b
 
 
FizUg
5d
FizUg
8c
FizUg
5c
FizUg
7d
FizUg
7d
FizUg
6a
FizUg
6a
211 FizUg
4a
FizUg
4d
 
 
FizUg
3b
FizUg
4c
 
 
 
 
FizUg
4d
 
 
FizUg
4b
 
 
FizUg
1c
 
 
 
 
FizUg
1c
FizUg
3a
FizUg
2b
FizUg
3c
FizUg
4b
 
 
 
 
 
 
 
 
FizUg
1a
 
 
FizUg
3c
 
 
 
 
FizUg
2c
FizUg
3c
FizUg
4c
FizUg
3a
FizUg
4a
 
 
 
 
212 Šok
1a
Šok
2c
Šok
2b
Šok
4b
Šok
2a
 
 
 
 
Šok
3b
Šok
3c
Šok
1b
 
 
Šok
4c
 
 
 
 
Šok
4d
 
 
 
 
Šok
3d
 
 
 
 
 
 
Šok
4a
Šok
1d
Šok
2e
Šok
3a
Šok
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301 Pp
4b
Liet
4b
Et
4b
 
 
Mat
4b
 
 
 
 
Liet
4b
Liet
4b
 
 
Mat
4b
Pp
4b
 
 
 
 
Ang
4b
Ang
4b
Liet
4b
Mat
4b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
4b
Liet
4b
Mat
4b
 
 
 
 
Liet
4b
Mat
4b
Dai-Tech
4b
 
 
Dai-Tech
4b
 
 
 
 
302  
 
Mat
4a
Et
4a
Liet
4a
Dai-Tech
4a
 
 
 
 
Mat
4a
Pp
4a
 
 
Liet
4a
Liet
4a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
4a
Liet
4a
Mat
4a
 
 
 
 
 
 
Ang
4a
Ang
4a
Mat
4a
Liet
4a
 
 
 
 
Pp
4a
Liet
4a
Mat
4a
Dai-Tech
4a
 
 
 
 
 
 
303  
 
 
 
Pp
3c
Mat
3c
Dai-Tech
3c
 
 
 
 
Mat
3c
 
 
Liet
3c
Liet
3c
Dai-Tech
3c
 
 
 
 
Liet
3c
Liet
3c
Ang
3c
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
3c
Liet
3c
Liet
3c
Pp
3c
 
 
 
 
 
 
Liet
3c
 
 
Ang
3c
Mat
3c
Et
3c
 
 
 
 
304 Liet
3b
Liet
3b
Ang
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
3b
Et
3b
Mat
3b
 
 
 
 
 
 
Liet
3b
Mat
3b
Pp
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang
3b
 
 
Liet
3b
Liet
3b
Mat
3b
 
 
 
 
Liet
3b
Mat
3b
Pp
3b
Dai-Tech
3b
Dai-Tech
3b
 
 
 
 
305 Liet
3a
Liet
3a
Mat
3a
Ang
3a
Ang
3a
 
 
 
 
Mat
3a
Liet
3a
 
 
 
 
Pp
3a
 
 
 
 
Liet
3a
 
 
Mat
3a
 
 
Dai-Tech
3a
 
 
 
 
Liet
3a
Pp
3a
Et
3a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
3a
Liet
3a
Mat
3a
 
 
Dai-Tech
3a
 
 
 
 
306 Mat
2c
 
 
Liet
2c
Dai-Tech
2c
Dai-Tech
2c
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
2c
Liet
2c
Mat
2c
 
 
 
 
Liet
2c
FizUg
2c
FizUg
2c
Pp
2c
Mat
2c
 
 
 
 
Mat
2c
Et
2c
Liet
2c
Ang
2c
Ang
2c
 
 
 
 
 
 
Liet
2c
Liet
2c
Pp
2c
Mat
2c
 
 
 
 
307 Et
2b
Liet
2b
 
 
Mat
2b
Pp
2b
 
 
 
 
Liet
2b
Liet
2b
Mat
2b
Dai-Tech
2b
Dai-Tech
2b
 
 
 
 
Mat
2b
Liet
2b
 
 
Ang
2b
Ang
2b
 
 
 
 
FizUg
2b
FizUg
2b
Mat
2b
Liet
2b
 
 
 
 
 
 
Liet
2b
Liet
2b
 
 
Mat
2b
Pp
2b
 
 
 
 
308 Mat
2a
Liet
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et
2a
FizUg
2a
FizUg
2a
Mat
2a
Liet
2a
 
 
 
 
Liet
2a
Liet
2a
 
 
Mat
2a
Pp
2a
 
 
 
 
Mat
2a
Liet
2a
Liet
2a
Dai-Tech
2a
Dai-Tech
2a
 
 
 
 
Mat
2a
Pp
2a
Liet
2a
Ang
2a
Ang
2a
 
 
 
 
318 Mat
1d
Liet
1d
Liet
1d
Et
1d
 
 
 
 
 
 
Liet
1d
Liet
1d
Pp
1d
Dai-Tech
1d
Dai-Tech
1d
 
 
 
 
Mat
1d
Liet
1d
Muz
1d
Muz
1d
 
 
 
 
 
 
Mat
1d
 
 
Liet
1d
 
 
Pp
1d
 
 
 
 
 
 
Liet
1d
Liet
1d
Mat
1d
 
 
 
 
 
 
319  
 
Mat
1c
Liet
1c
Liet
1c
 
 
 
 
 
 
Liet
1c
Pp
1c
Mat
1c
Et
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1c
Liet
1c
Dai-Tech
1c
Dai-Tech
1c
 
 
 
 
Pp
1c
Liet
1c
Liet
1c
Mat
1c
 
 
 
 
 
 
Mat
1c
Liet
1c
Muz
1c
Muz
1c
 
 
 
 
 
 
320 Mat
1b
Liet
1b
Liet
1b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1b
 
 
Mat
1b
Et
1b
 
 
 
 
Liet
1b
Liet
1b
Mat
1b
Dai-Tech
1b
Dai-Tech
1b
 
 
 
 
Liet
1b
Mat
1b
Pp
1b
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
1b
Liet
1b
 
 
Pp
1b
 
 
 
 
 
 
321  
 
Pp
1a
 
 
Liet
1a
Et
1a
 
 
 
 
Liet
1a
 
 
Mat
1a
 
 
 
 
 
 
 
 
Pp
1a
Mat
1a
Dai-Tech
1a
Liet
1a
Liet
1a
 
 
 
 
Liet
1a
Liet
1a
 
 
Mat
1a
 
 
 
 
 
 
Liet
1a
Liet
1a
Mat
1a
Dai-Tech
1a
 
 
 
 
 
 
322 Ang
3d
Ang
3d
Ang
3b
Ang
3a
Ang
3a
 
 
 
 
Ang
2e
Ang
2e
Ang
4c
Ang
4c
 
 
 
 
 
 
Ang
4b
Ang
4b
Ang
3c
Ang
2b
Ang
2b
 
 
 
 
Ang
3b
Ang
4a
Ang
4a
Ang
2c
Ang
2c
 
 
 
 
Ang
4d
Ang
4d
Ang
3c
Ang
2a
Ang
2a
 
 
 
 
325 Inf
6b
Inf
7a
Inf
7b
Inf
5c
Inf
6d
Inf
5a
 
 
Inf
7d
Inf
7e
Inf
5e
Inf
5f
Inf
7c
Inf
6a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
6f
Inf
6c
Inf
5d
Inf
6e
Inf
5b
 
 
 
 
401  
 
Ist
7d
Ist
7d
Liet
7d
Mat
7d
Mat
7d
Et
7d
 
 
Geog
7d
Geog
7d
Liet
7d
Liet
7d
Kl. val._7
7d
Mat gab
8a,8b,8c,8d,8e
 
 
 
 
Dai
7d
Ang
7d
Ang
7d
Muz
7d
 
 
Ang
6e
Liet
7d
Liet
7d
Rus
7d
Rus
7d
Biol
7d
Biol
7d
Mat
7d
Mat
7d
Ang
7d
Ang
7e
Ang
7e
 
 
 
 
402 Ist
7b
Ist
7b
 
 
Mat
7b
Mat
7b
Rus
7b
Rus
7b
Liet. k.1
7b
Liet. k.1
7b
Kl. val._7
7b
Geog
7b
Geog
7b
Ang
7b
 
 
Tech
7b
Tech
7b
Dai
7b
 
 
 
 
 
 
 
 
Et
7b
Liet. k.1
7b
Liet. k.1
7b
Ang
8b
Ang
7b
Ang
7b
 
 
Mat
7b
Mat
7b
Biol
7b
Biol
7b
Liet. k.1
7b
 
 
 
 
403 Liet
6c
Liet
6c
Mat
6c
Mat
6c
Ang
6c
Ang
6c
 
 
Mat
6c
Mat
6c
Pranc
6c
Pranc
6c
Liet
6c
Liet
6c
 
 
Ist
6c
Ist
6c
Geog
6c
Et
6c
Muz
6c
 
 
 
 
Gamta
6c
Gamta
6c
Kl. val._6
6c
Dai
6c
 
 
Liet
6c
 
 
Geog
6c
 
 
Ang
6c
 
 
 
 
 
 
 
 
404 Liet
4c
Liet
4c
Mat
4c
Pp
4c
 
 
 
 
 
 
Liet
4c
Mat
4c
Ang
4c
Ang
4c
 
 
 
 
 
 
Mat
4c
 
 
 
 
Liet
4c
Pp
4c
 
 
 
 
Liet
4c
Liet
4c
 
 
Mat
4c
Et
4c
 
 
 
 
Mat
4c
Liet
4c
 
 
Dai-Tech
4c
Dai-Tech
4c
 
 
 
 
405 FizUg
2e
FizUg
2e
Dai-Tech
2e
Dai-Tech
2e
Mat
2e
 
 
 
 
Ang
2e
Ang
2e
Liet
2e
Mat
2e
Pp
2e
 
 
 
 
Mat
2e
Pp
2e
Liet
2e
Liet
2e
 
 
 
 
 
 
Mat
2e
Et
2e
 
 
Liet
2e
Liet
2e
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
2e
Liet
2e
Liet
2e
 
 
 
 
406 Muz
3c
Muz
3c
Muz
2a
Muz
2a
 
 
 
 
 
 
Muz
2c
Muz
2c
Muz
3a
Muz
1a
Muz
1a
 
 
 
 
Muz
4a
Muz
4a
Muz
4c
Muz
3a
Muz
3b
 
 
 
 
Muz
4b
Muz
4b
Muz
4c
Muz
1b
Muz
1b
 
 
 
 
Muz
2e
Muz
2e
Muz
2b
 
 
 
 
 
 
 
 
407 Ang
3d
Ang
3d
Mat
3d
Liet
3d
Muz
3d
 
 
 
 
Mat
3d
Et
3d
Liet
3d
Pp
3d
 
 
 
 
 
 
Liet
3d
Liet
3d
Pp
3d
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
3d
Liet
3d
Liet
3d
Muz
3d
 
 
 
 
 
 
Mat
3d
Liet
3d
Dai-Tech
3d
Dai-Tech
3d
 
 
 
 
 
 
408 Mat
4d
 
 
Liet
4d
Mat
4d
Muz
4d
 
 
 
 
 
 
Mat
4d
Liet
4d
Liet
4d
Pp
4d
 
 
 
 
 
 
Liet
4d
Liet
4d
Dai-Tech
4d
Dai-Tech
4d
 
 
 
 
Liet
4d
Mat
4d
 
 
Et
4d
Muz
4d
 
 
 
 
Ang
4d
Ang
4d
Mat
4d
Liet
4d
Pp
4d
 
 
 
 
501 Ang
5f
Ang
5f
Mat
5d
Mat
5d
Ist
5d
 
 
 
 
Ang
5d
Ang
5d
 
 
Ang
8d
Ang
8d
 
 
 
 
Kl. val._5
5d
Liet
5d
Gamta
5d
Gamta
5d
Mat
5d
Dai
5d
 
 
Ang
5d
Liet
5d
Liet
5d
 
 
Ist
5d
Mat
5d
Muz
7b
Muz
8c
Muz
5d
 
 
Liet
5d
Liet
5d
Muz
5f
 
 
502  
 
Geog
6b
Liet
6b
Ang
6b
 
 
 
 
 
 
Liet
6b
Liet
6b
Rus
6b
Rus
6b
Dai
6b
 
 
 
 
Kl. val._6
6b
Ang
6b
Ang
6b
Et
6b
Ist
6b
Ist
6b
 
 
Mat
6b
Mat
6b
Geog
6b
Liet
6b
Liet
6b
 
 
 
 
Gamta
6b
Gamta
6b
Mat
6b
Mat
6b
Muz
6b
 
 
 
 
503 Ang
7c
Ang
7c
Ang
6a
Ang
5b
Liet
8a
Liet
8a
Kl. val._8
8a
Mat
8a
Mat
8a
Muz
8a
Dai
8a
 
 
 
 
 
 
Ang
8a
Ang
8a
Ang
8e
Ang
8e
Biol
8a
Geog
8a
Geog
8a
Liet
8a
Ist
8a
Ist
8a
Mat
8a
Mat
8a
 
 
 
 
 
 
Ang
8a
 
 
Et
8a
Liet
8a
Liet
8a
Fiz gab
8a,8b,8c,8d,8e
504 Liet
8c
Liet
8c
Tech
8c
Ang
8c
Kl. val._8
8c
Mat
8c
Mat
8c
 
 
 
 
Ang
6d
Ang
6d
Mat
8c
Mat
8c
 
 
Ang
8a
Ang
8a
Liet
8c
Liet
8c
Ist
8c
Ist
8c
 
 
Geog
8c
Geog
8c
Biol
8c
Liet
8c
Dai
8c
Et
8c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang
8c
Ang
8c
 
 
505 Mat
6d
Mat
6d
Liet
6d
Liet
6d
 
 
 
 
 
 
Ang
5a
Ang
5a
Ang
6d
Ang
6d
Pranc
6d
Pranc
6d
 
 
Ist
6d
Ist
6d
Et
6d
Geog
6d
Mat
6d
Mat
6d
Liet
6d
Kl. val._6
6d
 
 
 
 
Ang
6d
 
 
Muz
6d
 
 
Gamta
6d
Gamta
6d
Dai
6d
Geog
6d
Liet
6d
Liet
6d
 
 
506 Geog
6f
Et
6f
Liet. k.1
6f
Liet. k.1
6f
Mat
6f
Mat
6f
 
 
 
 
 
 
Ist
6f
Ist
6f
 
 
Liet. k.1
6f
Mat gab
8a,8b,8c,8d,8e
 
 
Dai
6f
Mat
6f
Mat
6f
Ang
6f
Ang
6f
 
 
Muz
6f
Rus
6f
Rus
6f
Liet. k.1
6f
Liet. k.1
6f
 
 
 
 
 
 
Geog
6f
 
 
 
 
 
 
Ang
6f
 
 
507 Tech
5c
Tech
5c
Ist
5c
 
 
Liet
5c
Liet
5c
 
 
Dai
5c
Muz
5c
Ang
5c
Liet
5c
Et
5d
 
 
 
 
Et
5c
Mat
5c
Gamta
5c
Gamta
5c
 
 
 
 
 
 
Ist
5c
Ang
5c
Ang
5c
Mat
5c
Ang
5e
Ang
5e
 
 
Liet
5c
Liet
5c
 
 
Mat
5c
Mat
5c
 
 
 
 
508 Mat
6a
Mat
6a
Ang
6a
Ist
6a
Geog
6a
 
 
 
 
Liet
6a
Liet
6a
Dai
6a
Muz
6a
Kl. val._6
6a
 
 
 
 
 
 
 
 
Liet
6a
Liet
6a
 
 
 
 
 
 
Liet
6a
Ang
6a
Ang
6a
Mat
6a
Mat
6a
 
 
 
 
Ist
6a
Et
6a
Geog
6a
Gamta
6a
Gamta
6a