Bendri klasių tvarkaraščiai

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Klasė 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1a Šok Pp FizUg Liet Et     Liet FizUg Mat Muz Muz     Pp Mat Dai-Tech Liet Liet     Liet Liet FizUg Mat       Liet Liet Mat Dai-Tech      
Tik
1b Mat Liet Liet FizUg       FizUg Liet Šok Mat Et     Liet Liet Mat Dai-Tech Dai-Tech     Liet Mat Pp Muz Muz     Liet Liet FizUg Pp      
Tik
1c FizUg Mat Liet Liet       Liet Pp Mat Et FizUg     FizUg Liet Liet Dai-Tech Dai-Tech     Pp Liet Liet Mat Šok     Mat Liet Muz Muz      
Tik
1d Mat Liet Liet Et FizUg     Liet Liet Pp Dai-Tech Dai-Tech     Mat Liet Muz Muz       Mat Šok Liet FizUg Pp     FizUg Liet Liet Mat      
Tik
2a Mat Liet Muz Muz Šok     Et FizUg FizUg Mat Liet     Liet Liet FizUg Mat Pp     Mat Liet Liet Dai-Tech Dai-Tech     Mat Pp Liet Ang Ang    
Tik Ang Ang
2b Et Liet Šok Mat Pp     Liet Liet Mat Dai-Tech Dai-Tech     Mat Liet FizUg Ang Ang     FizUg FizUg Mat Liet Muz     Liet Liet Muz Mat Pp    
Tik
2c Mat Šok Liet Dai-Tech Dai-Tech     Muz Muz Liet Liet Mat     Liet FizUg FizUg Pp Mat     Mat Et Liet Ang Ang     FizUg Liet Liet Pp Mat    
Tik
2e FizUg FizUg Dai-Tech Dai-Tech Mat     Ang Ang Liet Mat Pp     Mat Pp Liet Liet FizUg     Mat Et Šok Liet Liet     Muz Muz Mat Liet Liet    
Ang Ang Tik
3a Liet Liet Mat Ang Ang     Mat Liet Muz FizUg Pp     Liet FizUg Mat Muz Dai-Tech     Liet Pp Et Šok       Liet Liet Mat FizUg Dai-Tech    
Ang Ang Tik
3b Liet Liet Ang FizUg       Šok Liet Et Mat Muz     Liet Mat Pp FizUg Muz     Ang FizUg Liet Liet Mat     Liet Mat Pp Dai-Tech Dai-Tech    
Ang Tik Ang
3c Muz Muz Pp Mat Dai-Tech     Mat Šok Liet Liet Dai-Tech     Liet Liet Ang FizUg       Mat Liet Liet Pp FizUg     Liet FizUg Ang Mat Et    
Ang Ang Tik
3d Ang Ang Mat Liet Muz     Mat Et Liet Pp FizUg     Liet Liet Pp Šok       Mat Liet Liet Muz FizUg     Mat Liet Dai-Tech Dai-Tech FizUg    
Ang Ang Tik
4a FizUg Mat Et Liet Dai-Tech     Mat Pp FizUg Liet Liet     Muz Muz Liet Liet Mat     Šok Ang Ang Mat Liet     Pp Liet Mat Dai-Tech FizUg    
Tik Ang Ang
4b Pp Liet Et Šok Mat     Liet Liet FizUg Mat Pp     Ang Ang Liet Mat FizUg     Muz Muz Liet Liet Mat     Liet Mat Dai-Tech FizUg Dai-Tech    
Tik Ang Ang
4c Liet Liet Mat Pp FizUg     Liet Mat Ang Ang Šok     Mat FizUg Muz Liet Pp     Liet Liet Muz Mat Et     Mat Liet FizUg Dai-Tech Dai-Tech    
Ang Ang Tik
4d Mat FizUg Liet Mat Muz     FizUg Mat Liet Liet Pp     Šok Liet Liet Dai-Tech Dai-Tech     Liet Mat FizUg Et Muz     Ang Ang Mat Liet Pp    
Tik Ang Ang
5a Gamta Gamta FizUg FizUg Et Inf   Ang Ang Liet Liet Ist     Liet Mat FizUg Dai Tech Tech   Ang Žs Muz Mat Mat     Liet Liet Ist Kl. val._5 Mat    
Tik Inf Ang Ang Ang
5b Gamta Gamta Muz Ang Kl. val._5     FizUg FizUg Ist Liet Liet     Mat Ang Ang Liet Liet Et   FizUg Mat Mat Tech Tech Žs   Dai Mat Liet Ist Inf    
Ang Ang Ang Tik Inf
5c Tech Tech Ist Inf Liet Liet   Dai Muz Ang Liet FizUg FizUg   Et Mat Gamta Gamta Kl. val._5     Ist Ang Ang Mat Žs     Liet Liet FizUg Mat Mat    
Inf Ang Tik Ang Ang
5d FizUg FizUg Mat Mat Ist     Ang Ang Tech Tech Et     Kl. val._5 Liet Gamta Gamta Mat Dai   Ang Liet Liet Žs Ist Mat   FizUg Muz Inf Liet Liet    
Ang Ang Tik Ang Inf
5e Tech Tech Gamta Gamta Mat Ang   Ist Dai Inf FizUg Muz     Liet Liet Mat Mat Et     Liet Liet Žs Ist Ang Ang   FizUg FizUg Mat Liet Kl. val._5    
Ang Inf Tik Ang Ang
5f Ang Ang Mat Mat Ist     Gamta Gamta FizUg Inf Liet     Kl. val._5 Et Tech Tech Liet Liet   Žs FizUg FizUg Ist Mat     Mat Dai Liet Liet Ang Muz  
Ang Ang Inf Tik Ang
6a Mat Mat Ang Ist Geog     Liet Liet Dai Muz Kl. val._6 Inf   Rus Rus Liet Liet FizUg     Liet Ang Ang Mat Mat Tech Tech Ist Et Geog Gamta Gamta FizUg FizUg
Ang Inf Pranc Pranc Ang Ang Tik
    Vok Vok      
6b Inf Geog Liet Ang FizUg     Liet Liet Rus Rus Dai     Kl. val._6 Ang Ang Et Ist Ist   Mat Mat Geog Liet Liet FizUg FizUg Gamta Gamta Mat Mat Muz Tech Tech
Inf Ang Pranc Pranc Ang Ang Tik
    Vok Vok      
6c Liet Liet Mat Mat Ang Ang   Mat Mat Rus Rus Liet Liet   Ist Ist Geog Et Muz     Gamta Gamta Kl. val._6 Dai FizUg Liet   Geog Inf Ang Tech Tech FizUg FizUg
Ang Ang Pranc Pranc Tik Inf Ang
    Vok Vok      
6d Mat Mat Liet Liet Inf     FizUg FizUg Ang Ang Rus Rus   Ist Ist Et Geog Mat Mat Liet Kl. val._6 Tech Tech Ang FizUg Muz   Gamta Gamta Dai Geog Liet Liet  
Inf Ang Ang Pranc Pranc Tik Ang
      Vok Vok    
6e Mat Mat Tech Tech Gamta Gamta Kl. val._6 Ang Ang FizUg FizUg Geog     Geog Muz Et Dai Liet Liet FizUg Ang Rus Rus Liet Liet     Mat Mat Liet Inf Ist Ist  
Ang Ang Tik Ang Pranc Pranc Inf
        Vok Vok  
6f Geog Et Liet. k.1 Liet. k.1 Mat Mat   Tech Tech Ist Ist Kl. val._6 Liet. k.1 FizUg Gamta Dai Mat Mat Ang Ang   Muz Rus Rus Liet. k.1 Liet. k.1     Inf Geog Gamta FizUg FizUg Ang  
Tik Ang Ang Pranc Pranc Inf Ang
      Vok Vok    
7a Rus Inf Biol Biol Muz     Geog Geog Kl. val._7 Ang Ang Liet Liet Liet Liet Ist Ist Dai FizUg   Rus FizUg FizUg Ang Liet Mat Mat Tech Tech Mat Mat Fiz Et  
Pranc Inf Vok Vok Ang Ang Pranc Ang Tik
7b Ist Ist Inf Mat Mat Rus Rus Liet. k.1 Liet. k.1 Kl. val._7 Geog Geog Ang   Tech Tech Dai FizUg FizUg     Et Liet. k.1 Liet. k.1 FizUg Ang Ang Muz Mat Mat Biol Biol Liet. k.1 Fiz  
Inf Pranc Pranc Ang Tik Ang Ang
  Vok Vok        
7c Ang Ang Liet Muz Tech Tech   Liet Liet Mat Mat Inf FizUg FizUg Biol Biol Ist Ist Liet Liet Fiz Et Geog Geog Rus Rus FizUg   Kl. val._7 Ang Mat Mat Dai    
Ang Ang Inf Tik Pranc Pranc Ang
        Vok Vok  
7d Fiz Ist Ist Liet Mat Mat Et Inf Geog Geog Liet Liet Kl. val._7   Tech Tech Dai Ang Ang Muz   FizUg Liet Liet Rus Rus Biol Biol Mat Mat Ang FizUg FizUg    
  Inf Ang Ang Tik Pranc Pranc Ang
          Vok Vok  
7e Liet Liet Kl. val._7 Rus Rus FizUg FizUg Muz Inf Mat Mat Tech Tech Liet Ang Liet Liet Geog Geog FizUg Et Mat Mat Dai Biol Biol     Fiz Ist Ist Ang Ang    
Pranc Pranc Inf Ang Tik
Vok Vok      
8a FizUg FizUg Fiz Fiz Liet Liet Kl. val._8 Mat Mat Muz Dai FizUg   Mat gab Ang Ang Ch Ch Biol Geog Geog Liet Ist Ist Mat Mat 2užs 2užs Žs Ang Tech Et Liet Liet Fiz gab
Ang Ang Ang Tik
8b Muz Ang Ang Ch Ch FizUg   Ist Liet Liet Ist Kl. val._8 Dai Mat gab Geog Geog FizUg FizUg Fiz Fiz Tech Mat Mat Liet Ang Biol 2užs 2užs Liet Liet Et Žs Mat Mat Fiz gab
Ang Ang Ang Tik
8c Liet Liet Tech Ang Kl. val._8 Mat Mat Rus Rus Fiz Fiz Mat Mat Mat gab Ch Ch Liet Liet Ist Ist FizUg Geog Geog Biol Liet Dai Et   Muz FizUg FizUg Žs Ang Ang Fiz gab
Ang Pranc Pranc Tik Ang Ang
  Vok Vok      
8d Mat Mat Geog Geog FizUg Kl. val._8 Žs Rus Rus Biol Ang Ang Liet Mat gab FizUg FizUg Fiz Fiz Dai Liet Liet Tech Ist Ist Muz Liet Liet   Et Ch Ch Ang Mat Mat Fiz gab
Pranc Pranc Ang Ang Tik Ang
Vok Vok        
8e Ang Rus Rus FizUg Žs Et Tech Fiz Fiz Liet Liet Mat Mat Mat gab FizUg FizUg Ang Ang Geog Geog   Dai Liet Liet Kl. val._8 Muz Mat Mat Ist Ist Biol Liet Ch Ch Fiz gab
Ang Pranc Pranc Tik Ang Ang
  Vok Vok