eTwinning projektas „My Golden Values“

img

Po sėkmingos praėjusių mokslo metų patirties dalyvaujant eTwinning programoje 4a klasės mokiniai nutarė tęsti tarptautinį bendradarbiavimą. Šiais metais mokiniai susirado naujų draugų iš Turkijos ir Lietuvos, su kuriais kartu dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „My Golden Values“ („Mano auksinės vertybės”). Projekto tikslas – formuoti...
Skaityti...

Matematika aplink mus

img

„Aplinkybės, kuriomis sukuriama kas nors nauja, visada esti netikėtos.“ (D. Graninas) Karantinas ir nuotolinis mokymas(is) buvo pačios netikėčiausios aplinkybės, išprovokavusios mūsų progimnazijos šeštokų vaizduotės šokį, gaminant matematinius erdvinių kūnų modelius, kurie virto miestais, garažais, palmėmis ar net daržovėmis.
Skaityti...

Progimnazija pelnė Mokyklos ženklelį eTwinning School Label

img

Džiaugiamės ir didžiuojamės progimnazijos mokytojomis, kurios aktyviai dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose. 2019–2020 metais vyresnioji anglų k. mokytoja Daiva Liškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Margarita Juzėnienė ir vyresnioji anglų k. mokytoja Vaida Sarnackaitė įvykdė ne vieną sėkmingą projektą, kurie buvo apdovanoti kokybės ženkleliais. Vienas jų pateko į dešimtuką geriausių projektų Lietuvoje.
Skaityti...

Gerbiami Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių Tėvai,

img

Šiandiena moko mus visus gyventi ypatingomis sąlygomis ir mes privalome jas atlaikyti susitelkdami ir dirbdami kartu.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. prasidėjęs nuotolinis mokymas – tai papildomas išbandymas mūsų bendruomenei. Mūsų progimnazijos mokytojai, kaip ir visos šalies mokytojai, nuolat dirba, kad perduotų esmines žinias ir gebėjimus Jūsų vaikams.

Tolerancija, abipusis supratimas ir bendradarbiavimas padės tęsti mokymą ir mokymąsi.

Linkime likti sveikiems, saugoti save ir savo artimuosius.

Pagarbiai

Direktorė Rita Lūžienė su vadybine komanda


Dėl ugdymo proceso nuotolinio būdu

img

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Simono Daukanto progimnazijos ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas išsiųstas atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Nuotolinis mokymas Progimnazijoje bus vykdomas elektroninio dienyno TAMO aplinkoje (pildomas ugdymo turinys, teikiama ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ir informacija, organizuojamas mokinių testavimas, fiksuojami mokinių įvertinimai, rašomi pagyrimai/pastabos, pateikiama vertinamoji informacija, bendraujama realiu ir nerealiu laiku). Ugdymo(-si) informacijos pateikimui mokytojai gali naudoti įvairius skaitmeninius šaltinius, programas (Eduka, Ema pratybos, ZOOM, Messenger ir pan.), tačiau visos nuorodos į juos turi būti pateiktos per TAMO aplinką.

Nuotolinis mokymas vykdomas vadovaujantis 2019–2020 m. m. pamokų tvarkaraščiu (pamokų tvarkaraštis NĖRA keičiamas).

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę TAMO pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.

Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja progimnazijos informacinių technologijų mokytojai Sigitas Daubaras, Valerija Laukienė ir Natalija Matykaškoit.


Dėl pagalbos teikimo

img
Socialinė pedagogė Aistė Safjanikovienė karantino laikotarpiu, socialinę pedagoginę pagalbą teiks nuotoliniu būdu:
Specialioji pedagogė Danutė Dušauskienė-Duž karantino laikotarpiu specialiąją pedagoginę pagalbą teiks nuotoliniu būdu:
Psichologė Aelita Miga karantino laikotarpiu psichologinę pagalbą teiks nuotoliniu būdu:

Logopedė Žydronė Milutienė karantino laikotarpiu logopedinę pagalbą teiks nuotoliniu būdu:

Dėl ugdymo proceso

img

Vadovaujantis naujaisiais nurodymais nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. skelbiamos mokinių atostogos.

Administracija


Dėl ugdymo proceso

img

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

 1. Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv.Velykų atostogas.
 2. Ugdymo procesas nenutraukiamas ir bus tęsiamas virtualiai per el. dienyną TAMO.

Administracija


Informacija dėl koronaviruso profilaktikos

Nupinsim šokių pynę

img

Respublikinis tautinių šokių festivalis „Nupinsim šokių pynę“ perkeliamas iš 2020 m. kovo 13 d. į 2020 m. gegužės 8 d.

Festivalio nuostatai.


Puslapiai

Versija neįgaliems   A+   A-Antradienis 29 Rugsėjis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla