Dėl ugdymo proceso nuotolinio būdu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Simono Daukanto progimnazijos ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas išsiųstas atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Nuotolinis mokymas Progimnazijoje bus vykdomas elektroninio dienyno TAMO aplinkoje (pildomas ugdymo turinys, teikiama ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ir informacija, organizuojamas mokinių testavimas, fiksuojami mokinių įvertinimai, rašomi pagyrimai/pastabos, pateikiama vertinamoji informacija, bendraujama realiu ir nerealiu laiku). Ugdymo(-si) informacijos pateikimui mokytojai gali naudoti įvairius skaitmeninius šaltinius, programas (Eduka, Ema pratybos, ZOOM, Messenger ir pan.), tačiau visos nuorodos į juos turi būti pateiktos per TAMO aplinką.

Nuotolinis mokymas vykdomas vadovaujantis 2019–2020 m. m. pamokų tvarkaraščiu (pamokų tvarkaraštis NĖRA keičiamas).

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę TAMO pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.

Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja progimnazijos informacinių technologijų mokytojai Sigitas Daubaras, Valerija Laukienė ir Natalija Matykaškoit.

Susijusios naujienos

Versija neįgaliems   A+   A-


Ketvirtadienis 28 Geg 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla