Europos kalbų diena

Rugsėjo mėnesį 3–4 klasių ir 5a klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „European Day of Languages“. Projektas skirtas Europos kalbų dienai, kuri švenčiama rugsėjo 26 d., paminėti. Visos projekto veiklos skirtos ugdyti pagarbą ir toleranciją kitataučiams, jų kultūrai ir kalbai bei puoselėti ir skleisti savo gimtosios kalbos grožį...


Nuotolinės pamokos

Skelbiame rugsėjo 28–spalio 2 d. nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamų pamokų tvarkaraštį.


Nuotolinės pamokos

Skelbiame rugsėjo 21–25 d. nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamų pamokų tvarkaraštį.


Nuotolinės pamokos

Skelbiame rugsėjo 14–18 d. nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamų pamokų tvarkaraštį.


Nuotolinės pamokos

Skelbiame rugsėjo 7–11 d. nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamų pamokų tvarkaraštį (papildytas rugsėjo 9d.).


Informuojame

Visos dienos mokyklos veikla progimnazijoje bus vykdoma nuo rugsėjo 7 d. (pirmadienio).


Informacija

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas.


Informacija dėl sveikatos pažymėjimų


Klasių sąrašai

Skelbiame naujai priimtų į Simono Daukanto progimnaziją mokinių sąrašus.


Mokslo metų atidarymo šventė

įvyks 2020 m. rugsėjo 1 d.:

 

 • 1-ųjų klasių mokiniams 9.00 val. mokyklos kiemelyje (prie įėjimo į mokyklą);
 • 5-ųjų klasių mokiniams 10.00 val. mokyklos kiemelyje (prie įėjimo į mokyklą);
 • 2–4 klasių mokiniams 10.30 val. klasių auklėtojų kabinetuose;
 • 6-ųjų klasių mokiniams 11.00 val. klasių auklėtojų kabinetuose;
 • 7-ųjų klasių mokiniams 11.15 val. klasių auklėtojų kabinetuose;
 • 8-ųjų klasių mokiniams 11.30 val. klasių auklėtojų kabinetuose.

 

Suaugusieji į mokyklos patalpas neįleidžiami, o dalyvaujantys šventėje mokyklos kieme privalo dėvėti veido kaukę.

 

Detalesnė informacija apie mokslo metus bus pateikta vėliau.

Progimnazijos administracija


Priemonės pirmokams

Rekomenduojame  mokymo  priemones įsigyti  dar  vasarą. Leiskite vaikui pasirinkti kai kurias priemones pačiam. Jam bus kur kas smagiau laukti Rugsėjo 1–osios.


Ugdymosi sutarčių pasirašymas

Informuojame, kad priimtų mokinių tėveliai, turi pasirašyti ugdymo(si) sutartis. Sutartį pasirašyti galima nuo 2020-07-07 iki 2020-08-31 nuo 10.00 iki 13.00 val. raštinėje (313 kab.).

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

• Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

 

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę (iš kitos mokyklos), reikia pateikti papildomai:

• pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į šeštą – aštuntą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos.


Priėmimas į progimnaziją

Mokinių, papildomai kviečiamų mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai. (birželio 17d.)


Priėmimas į progimnaziją

Mokinių, papildomai kviečiamų mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai. (birželio 8d.)


Gerbiami mokiniai ir tėveliai

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymais V-681 ir V-689, 2019–2020 m. m. ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1–4 klasių mokiniai baigia birželio 5 d., 5–8 klasių mokiniai – birželio 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 bei Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. gegužės 6 d. rašte Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pamokos nuotoliniu būdu pagal dabar esančius tvarkaraščius 1-4 klasėse vyks iki gegužės 29 d., 5–8 klasių mokiniams iki birželio 5 d.

Birželio mėnesį ugdomosios veiklos bus organizuojamos kitomis nei pamoka ugdymo formomis, atsižvelgiant į klasės ir atskirų mokinių mokymosi poreikius bei ugdymosi spragas individualizuojant užduotis, organizuojant individualias konsultacijas, atsiskaitymus už neatliktus darbus, atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose.

Nuo birželio 1 d. iki birželio 5 d. 1–4 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų ir veiklos, skirtos mokinių žinioms pagilinti;
 • Ugdymo programų užbaigimas;
 • Mokymosi rezultatų aptarimas;
 • Projektinės, integruotos veiklos;
 • Kūrybinės dirbtuvės;
 • Prevencinės veiklos;
 • Instruktažai;
 • Virtualios kelionės į festivalius ir muziejus;
 • Birželio 5 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas ketvirtųjų klasių mokiniams:

4a – 9.00 val.

4b – 9.30 val.

4c – 10.00 val.

4d – 10.30 val.

4e – 11.00 val.

 

Nuo birželio 5 d. iki birželio 19 d. 5–8 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Birželio 8–12 d. individualios arba grupinės dalykų mokytojų konsultacijos, projektinė veikla;
 • Birželio 15–19 d. išleistuvių savaitė, kultūrinė, meninė, sportinė veikla;
 • Birželio 19 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas aštuntųjų klasių mokiniams:

8a – 9.00 val.

8b – 9.30 val.

8c – 10.00 val.

8d – 10.30 val.

8e – 11.00 val.

8f – 11.30 val.

 

Vadovėlių grąžinimas 1–8 klasių mokiniams vyks pagal iš anksto sudarytą grafiką.

 

Vasaros atostogos:

1–4 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

5–8 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.

Linkiu visiems sveikatos ir susitelkimo!

 

Pagarbiai

direktorė Rita Lūžienė


Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis naujaisiais nurodymais nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. skelbiamos mokinių atostogos.

Administracija


Dėl ugdymo proceso

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

 1. Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv.Velykų atostogas.
 2. Ugdymo procesas nenutraukiamas ir bus tęsiamas virtualiai per el. dienyną TAMO.

Administracija


Savanorystės akcija

2019 m. gruodžio 20 d. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1-8 klasių mokiniai dalyvavo savanorystės akcijoje „Švelniukai“, kurios metu gamino žaisliukus neįgaliems vaikams.


Progimnazijos bendruomenės dėmesiui!

 

Sveikiname Jus su artėjančiomis šventėmis, linkime ramių šiltų Kūčių, džiaugsmingų Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų.

Norime pasidžiaugti, jog pasibaigė renovacijos pirmasis etapas. Kviečiame po Žiemos atostogų naudotis renovuotu pagrindiniu įėjimu.

Direktorė


„Patyčių dėžutė“

– tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.

„Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.


Neformalus ugdymas

Mieli Tėveliai,

Jūsų vaikai yra kviečiami lankyti šias neformaliojo ugdymo programas.


Versija neįgaliems   A+   A-Antradienis 29 Rugsėjis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla