Gerbiami mokiniai ir tėveliai

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymais V-681 ir V-689, 2019–2020 m. m. ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1–4 klasių mokiniai baigia birželio 5 d., 5–8 klasių mokiniai – birželio 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 bei Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. gegužės 6 d. rašte Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pamokos nuotoliniu būdu pagal dabar esančius tvarkaraščius 1-4 klasėse vyks iki gegužės 29 d., 5–8 klasių mokiniams iki birželio 5 d.

Birželio mėnesį ugdomosios veiklos bus organizuojamos kitomis nei pamoka ugdymo formomis, atsižvelgiant į klasės ir atskirų mokinių mokymosi poreikius bei ugdymosi spragas individualizuojant užduotis, organizuojant individualias konsultacijas, atsiskaitymus už neatliktus darbus, atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose.

Nuo birželio 1 d. iki birželio 5 d. 1–4 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų ir veiklos, skirtos mokinių žinioms pagilinti;
 • Ugdymo programų užbaigimas;
 • Mokymosi rezultatų aptarimas;
 • Projektinės, integruotos veiklos;
 • Kūrybinės dirbtuvės;
 • Prevencinės veiklos;
 • Instruktažai;
 • Virtualios kelionės į festivalius ir muziejus;
 • Birželio 5 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas ketvirtųjų klasių mokiniams:

4a – 9.00 val.

4b – 9.30 val.

4c – 10.00 val.

4d – 10.30 val.

4e – 11.00 val.

 

Nuo birželio 5 d. iki birželio 19 d. 5–8 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Birželio 8–12 d. individualios arba grupinės dalykų mokytojų konsultacijos, projektinė veikla;
 • Birželio 15–19 d. išleistuvių savaitė, kultūrinė, meninė, sportinė veikla;
 • Birželio 19 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas aštuntųjų klasių mokiniams:

8a – 9.00 val.

8b – 9.30 val.

8c – 10.00 val.

8d – 10.30 val.

8e – 11.00 val.

8f – 11.30 val.

 

Vadovėlių grąžinimas 1–8 klasių mokiniams vyks pagal iš anksto sudarytą grafiką.

 

Vasaros atostogos:

1–4 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

5–8 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.

Linkiu visiems sveikatos ir susitelkimo!

 

Pagarbiai

direktorė Rita Lūžienė


Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis naujaisiais nurodymais nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. skelbiamos mokinių atostogos.

Administracija


Dėl ugdymo proceso

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

 1. Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv.Velykų atostogas.
 2. Ugdymo procesas nenutraukiamas ir bus tęsiamas virtualiai per el. dienyną TAMO.

Administracija


Savanorystės akcija

2019 m. gruodžio 20 d. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1-8 klasių mokiniai dalyvavo savanorystės akcijoje „Švelniukai“, kurios metu gamino žaisliukus neįgaliems vaikams.


Progimnazijos bendruomenės dėmesiui!

 

Sveikiname Jus su artėjančiomis šventėmis, linkime ramių šiltų Kūčių, džiaugsmingų Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų.

Norime pasidžiaugti, jog pasibaigė renovacijos pirmasis etapas. Kviečiame po Žiemos atostogų naudotis renovuotu pagrindiniu įėjimu.

Direktorė


„Patyčių dėžutė“

– tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.

„Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.


Neformalus ugdymas

Mieli Tėveliai,

Jūsų vaikai yra kviečiami lankyti šias neformaliojo ugdymo programas.


Versija neįgaliems   A+   A-


Šeštadienis 06 Birželis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla

Paskutinės naujienos

Apie

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius
rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Tel.: (370 5) 233 1488
Įmonės kodas: 301806638

Projektai

erpf smm mtpplius sac
Erasmus Zali