Gerbiami Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių Tėvai,

Šiandiena moko mus visus gyventi ypatingomis sąlygomis ir mes privalome jas atlaikyti susitelkdami ir dirbdami kartu.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. prasidėjęs nuotolinis mokymas – tai papildomas išbandymas mūsų bendruomenei. Mūsų progimnazijos mokytojai, kaip ir visos šalies mokytojai, nuolat dirba, kad perduotų esmines žinias ir gebėjimus Jūsų vaikams.

Tolerancija, abipusis supratimas ir bendradarbiavimas padės tęsti mokymą ir mokymąsi.

Linkime likti sveikiems, saugoti save ir savo artimuosius.

Pagarbiai

Direktorė Rita Lūžienė su vadybine komanda


Dėl ugdymo proceso nuotolinio būdu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Simono Daukanto progimnazijos ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas išsiųstas atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Nuotolinis mokymas Progimnazijoje bus vykdomas elektroninio dienyno TAMO aplinkoje (pildomas ugdymo turinys, teikiama ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ir informacija, organizuojamas mokinių testavimas, fiksuojami mokinių įvertinimai, rašomi pagyrimai/pastabos, pateikiama vertinamoji informacija, bendraujama realiu ir nerealiu laiku). Ugdymo(-si) informacijos pateikimui mokytojai gali naudoti įvairius skaitmeninius šaltinius, programas (Eduka, Ema pratybos, ZOOM, Messenger ir pan.), tačiau visos nuorodos į juos turi būti pateiktos per TAMO aplinką.

Nuotolinis mokymas vykdomas vadovaujantis 2019–2020 m. m. pamokų tvarkaraščiu (pamokų tvarkaraštis NĖRA keičiamas).

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę TAMO pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.

Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja progimnazijos informacinių technologijų mokytojai Sigitas Daubaras, Valerija Laukienė ir Natalija Matykaškoit.


Informacija dėl koronaviruso profilaktikos

Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejo apibrėžimo atnaujinimo

Dėl rankų higienos rekomendacijų


Mokslo metų pradžios šventė

1, 5 ir 8 klasių mokiniams šventė įvyks 2019 m. rugsėjo 2 d., 10.00 val., mokyklos aktų salėje.

2, 3, 4, 6, 7 klasių mokiniai kviečiami 2019 m. rugsėjo 2 d. 11.00 val. į pirmąją pamoką, kuri įvyks klasių auklėtojų kabinetuose.

Dėl užsitęsusių progimnazijos atnaujinimo darbų, į mokyklą įeiti galima tik iš stadiono pusės.


Versija neįgaliems   A+   A-


Šeštadienis 06 Birželis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla

Paskutinės naujienos

Apie

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius
rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Tel.: (370 5) 233 1488
Įmonės kodas: 301806638

Projektai

erpf smm mtpplius sac
Erasmus Zali