Mokytojų sąrašas

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2021-2022 M. M.

 

Mokytojų kolektyvas

 

1-4 klasės

Eil.Nr. Pavardė, vardas Klasė
1. Genrich Gintarė anglų k.
2. Graščenko Elena tikyba
3. Hofšteterienė Laima 3c
4. Jakutytė Jurgita 2a
5. Jocienė Jolita 3a
6. Juzėnienė Margarita
anglų k.
7. Kalvaitienė Monika 3b
8. Kojelytė Gervickienė Vitalija 2c
9. Kulakauskaitė Valda
1d
10. Laučiūtė-Jankauskienė Laura 1c
11. Leskauskienė Vilma 2e
12. Liškienė Daiva anglų k.
13. Pralgauskienė Birutė 1a
14. Slabadienė Daiva 4a
15. Šepetienė Inga 4c
16. Šeputienė Daiva 3d
17. Tamošaitienė Aurelija 1b
18. Tylienė Aušra 2b
19. Valasinavičienė Jolanta 4d
20. Valiūnienė Nijolė muzika
21.
Zavadzkaitė Ieva
šokis
22. Žalienė Rimutė 4b
23. Žilinskienė Sonata muzika5-8 klasės

ETIKA
1. Juostienė Lina
2. Labanienė Violeta
3. Varkalaitė-Bakienė Rimantė
TIKYBA
1. Graščenko Elena
LIETUVIŲ KALBA
1. Bolytė Agnė
2. Juostienė Lina
3. Navikas Artūras
4. Paukštienė Jūratė
5. Petrauskienė Roma
6. Piečiukaitienė Rimvyda
ANGLŲ KALBA
1. Dobrovolskytė Sandra
2. Genrich Gintarė
3. Leonavičienė Aušra Regina
4. Makačinienė Jūratė
5. Sabienė Elena
6. Sinkevičienė Marija
RUSŲ KALBA
1. Jasovič Irina
2.
Saveljeva Irina
VOKIEČIŲ KALBA
1. Perednytė Alicija
PRANCŪZŲ KALBA
1. Kalesinskienė Rita
2. Oganesian David
MATEMATIKA
1. Grinevičienė Airida
2. Klimas Edmundas
3. Raižienė Rita
4.
Ruzgienė Asta
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
1. Daubaras Sigitas
2. Laukienė Valerija
3. Matyjaškoit Natalija
4. Montrimienė Gražina
BIOLOGIJA
1. Deninienė Lina
2. Skridailienė Rita
FIZIKA
1. Ščensnovičienė Liuda
CHEMIJA
1. Endrijaitienė Dalia
GEOGRAFIJA
1. Labanienė Violeta
2. Skinderytė Bagdonienė Audronė
ISTORIJA
1. Dringelienė Aušra
2. Krasockaja Jelena
DAILĖ
1. Bartaška Matas
2. Kanevičienė Danutė


MUZIKA
1. Valiūnienė Nijolė
TECHNOLOGIJOS
1. Alūzienė Ramunė
2. Bartaška Matas
3. Ilgevičiūtė Asta
4. Petravičienė Aušra


FIZINIS UGDYMAS
1. Bankauskas Marius
2. Kiudulaitė Kornelija
3. Skripka Linas
BŪRELIŲ VADOVAI
1.
Martinkėnaitė Inga Šokių būrelisVersija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 25 Geg 2022


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla