Mokytojų sąrašas

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2022-2023 M. M.

 

Mokytojų kolektyvas

 

1-4 klasės

Eil.Nr. Pavardė, vardas Klasė
1. Gaižutytė Sandra tikyba
2. Genrich Gintarė anglų k.
4. Hofšteterienė Laima 1c
5. Jakutytė Jurgita 4a
6. Jocienė Jolita 1a
7. Juzėnienė Margarita
anglų k.
8. Kalvaitienė Monika 1b
9. Kojelytė Gervickienė Vitalija 4c
10. Kulakauskaitė Valda
3d
11. Kurcikevičienė Karolina 2b
12. Laučiūtė-Jankauskienė Laura 3c
13. Alvyda Blockuvienė/Renata Bindokaitė
4e
14. Liškienė Daiva anglų k.
15. Pralgauskienė Birutė 3a
16. Slabadienė Daiva 2a
17. Šeputienė Daiva 1d
18. Tamošaitienė Aurelija 3b
19. Tylienė Aušra 4b
20. Danguolė Kindurienė
2d
21. Naudžiūnienė Ieva šokis
22.
Žalienė Rimutė 2c
23. Žilinskienė Sonata muzika


5-8 klasės

ETIKA
1. Juostienė Lina
2. Varkalaitė-Bakienė Rimantė


TIKYBA
1. Kiela Aleksei
LIETUVIŲ KALBA
1. Bolytė Šapalienė
2. Juostienė Lina
3. Navikas Artūras
4. Paukštienė Jūratė
5. Petrauskienė Roma
6. Piečiukaitienė Rimvyda
ANGLŲ KALBA
1. Dobrovolskytė Sandra
2. Leonavičienė Aušra Regina
3. Makačinienė Jūratė
4. Sabienė Elena
5. Sinkevičienė Marija
RUSŲ KALBA
1. Jasovič Irina
2.
Saveljeva Irina
VOKIEČIŲ KALBA
1. Galeckienė Genoefa
2. Perednytė Alicija
PRANCŪZŲ KALBA
1. Kalesinskienė Rita
2. Oganesian David
MATEMATIKA
1. Grinevičienė Airida
2. Klimas Edmundas
3. Raižienė Rita
4.
Ruzgienė Asta
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
1. Daubaras Sigitas
2. Laukienė Valerija
3. Matyjaškoit Natalija

BIOLOGIJA
1. Deninienė Lina
2. Skridailienė Rita
FIZIKA
1. Ščensnovičienė Liuda
CHEMIJA
1. Endrijaitienė Dalia
GEOGRAFIJA
1. Skinderytė Bagdonienė Audronė
2.
Ambrasienė Žana
ISTORIJA
1. Dringelienė Aušra
2. Krasockaja Jelena
DAILĖ
1. Bartaška Matas
2. Kanevičienė Danutė


MUZIKA
1. Valiūnienė Nijolė
TECHNOLOGIJOS
1. Alūzienė Ramunė
2. Bartaška Matas
3. Ilgevičiūtė Asta
4. Petravičienė Aušra


FIZINIS UGDYMAS
1. Bankauskas Marius
2. Jasionienė-Maldūnaitė Mingailė
3. Skripka Linas
BŪRELIŲ VADOVAI
1.
Martinkėnaitė Inga Šokių būrelisVersija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 29 Lapkritis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO