Mokytojų sąrašas

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2022-2023 M. M.

 

Mokytojų kolektyvas

 

1-4 klasės

Eil.Nr. Pavardė, vardas Klasė
1. Gaižutytė Sandra tikyba
2. Genrich Gintarė anglų k.
3. Graščenko Elena tikyba
4. Hofšteterienė Laima 4c
5. Jakutytė Jurgita 3a
6. Jocienė Jolita 4a
7. Juzėnienė Margarita
anglų k.
8. Kalvaitienė Monika 4b
9. Kojelytė Gervickienė Vitalija 3c
10. Kulakauskaitė Valda
2d
11. Kurcikevičienė Karolina 1b
12. Laučiūtė-Jankauskienė Laura 2c
13. Leskauskienė Vilma 3e
14. Liškienė Daiva anglų k.
15. Pralgauskienė Birutė 2a
16. Slabadienė Daiva 1a
17. Šeputienė Daiva 4d
18. Tamošaitienė Aurelija 2b
19. Tylienė Aušra 3b
20. Valasinavičienė Jolanta 1d
21. Naudžiūnienė Ieva šokis
22.
Žalienė Rimutė 1c
23. Žilinskienė Sonata muzika


5-8 klasės

ETIKA
1. Juostienė Lina
2. Varkalaitė-Bakienė Rimantė


TIKYBA
1. Graščenko Elena
LIETUVIŲ KALBA
1. Bolytė Šapalienė
2. Juostienė Lina
3. Navikas Artūras
4. Paukštienė Jūratė
5. Petrauskienė Roma
6. Piečiukaitienė Rimvyda
ANGLŲ KALBA
1. Dobrovolskytė Sandra
2. Genrich Gintarė
3. Leonavičienė Aušra Regina
4. Makačinienė Jūratė
5. Sabienė Elena
6. Sinkevičienė Marija
RUSŲ KALBA
1. Jasovič Irina
2.
Saveljeva Irina
VOKIEČIŲ KALBA
1. Galeckienė Genoefa
2. Perednytė Alicija
PRANCŪZŲ KALBA
1. Kalesinskienė Rita
2. Oganesian David
MATEMATIKA
1. Grinevičienė Airida
2. Klimas Edmundas
3. Raižienė Rita
4.
Ruzgienė Asta
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
1. Daubaras Sigitas
2. Laukienė Valerija
3. Matyjaškoit Natalija

BIOLOGIJA
1. Deninienė Lina
2. Skridailienė Rita
FIZIKA
1. Ščensnovičienė Liuda
CHEMIJA
1. Endrijaitienė Dalia
GEOGRAFIJA
1. Skinderytė Bagdonienė Audronė


ISTORIJA
1. Dringelienė Aušra
2. Krasockaja Jelena
DAILĖ
1. Bartaška Matas
2. Kanevičienė Danutė


MUZIKA
1. Valiūnienė Nijolė
TECHNOLOGIJOS
1. Alūzienė Ramunė
2. Bartaška Matas
3. Ilgevičiūtė Asta
4. Petravičienė Aušra


FIZINIS UGDYMAS
1. Bankauskas Marius
2. Jasionienė-Maldūnaitė Mingailė
3. Skripka Linas
BŪRELIŲ VADOVAI
1.
Martinkėnaitė Inga Šokių būrelisVersija neįgaliems   A+   A-Antradienis 06 Birželis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO