Kvalifikacijos tobulinimo kursai 2013-2014 m.m.

Nuotoliniai kursai „Saugesnis internetas pedagogams“

Asociacija „Langas į ateitį“ kviečia dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Saugesnis internetas pedagogams“, kuriuose apžvelgiamos pagrindinės saugaus naudojimosi kompiuteriu ir internetu temos, vaikams iškylančios interneto grėsmės, paaiškinama, kaip jų išvengti.

Kursų apimtis yra 12 val. Kiekvienos klausytojų grupės mokymosi trukmė – apie 20 d.

Kursai pedagogams yra nemokami. Baigusieji kursą gaus pažymėjimą.
Registruotis į kursus prašome adresu http://www.langasiateiti.lt/renginiai. Kontaktinis telefonas: 8-5-2397813

Šie kursai rengiami vykdant projektą „Saugesnis internetas“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete, skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis, suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį, teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su kibernetinėmis patyčiomis, žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis informacinėmis technologijomis.

***

2014 m. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas siūlo papildomas studijų galimybes persikvalifikuoti. Plačiau faile >>

***

JAPONIJOS AMBASADA SKELBIA KONKURSĄ

Japonijos ambasada Lietuvoje kviečia mokytojus teikti paraiškas Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos (Monbukagakusho: MEXT) finansuojamoms studijoms Japonijoje.
Stipendija skiriama laikotarpiui, reikalingam pabaigti pasirinktą studijų kursą, nuo 2014 m. spalio mėn iki 2016 m. kovo mėn.

Pagrindiniai reikalavimai:
1. anglų kalba;
2. ne mažesnė nei 5 metų darbo mokytoju patirtis pradinio, pagrindinio ar vidurinio lavinimo įstaigose arba įstaigose, ruošiančiose mokytojus;
3. amžiaus limitas iki 35 erių metų.

Norintys dalyvauti konkurse, Japonijos ambasadai (M.K.Čiulrionio 82 B, LT-03100 Vilnius) turi pateikti dokumentus, nurodytus programos aprašo „Documents to be submitted“ skyriuje. Taip pat reikiamus dokumentus galite parsisiųsti iš čia >>

Paraišką ir papildomus dokumentus galite rasti Japonijos ambasados tinkalalpyje adresu www.lt.emb-japan.go.jp

Dokumentai į ambasadą turi būti pristatyti iki vasario 28 d. 17.00 val. Ant voko su dokumentais būtinai nurodykite „MEXT Mokytojų profesinio tobulinimosi programa“. Dokumentai, atkeliavę į Japonijos ambasadą vėliau nei vasario 28 d. 17.00 val., svarstomi nebus.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami laikyti anglų ir japonų kalbos egzaminus.
Preliminari testų diena - kovo 5-7 d.d.

Geriausiai egzaminus išlaikiusius kandidatus kviesime į pokalbį su komisija.
Kandidatai bus asmeniškai informuojami apie tikslią egzamino datą bei laiką, tad labai prašome nurodyti tikslius kontaktinius duomenis.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Japonijos ambasados Kultūros ir informacijos skyrių tel. (8 5) 230 38 55 arba el.paštu kristina.simonaityte@vn.mofa.go.jp.

Kviečiame aktyviai teikti paraiškas!

***

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į VASARIO-KOVO MĖN. RENGINIUS:

Vasario 11 d. nuo 15 val.
2 akad. val. NEMOKAMA paskaita "Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla. Mąstymo žemėlapiai"
L. Vygotsky argumentuotai teigė, kad mūsų mintis paveikia tai, kokius įrankius naudojame… Mes galime pastebėti, kai dirbame fizinį darbą pavyzdžiui tvarkomės sode, arba valomės dantis, tai atliekamo darbo sėkmingumas priklauso nuo įrankio, kurį naudojame… Bet ne visada pagalvojame, kad gali būti sėkmingi įrankiai ir mąstymo užduotims atlikti...
Lektorė: Lina Venskutė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 17 d. nuo 18 val.
1,5 akad. val. NEMOKAMA įvadinė paskaita "Efektyvus bendravimas ir profesinė sėkmė"
Efektyvus bendravimas ir konfliktų sprendimas ypač aktualus pedagogų bendruomenei, nes jiems tenka bendrauti su įvairaus tipo žmonėmis, kurių skiriasi požiūris, poreikiai ir tikslai: mokiniai, tėvai ir kolegos.
Lektorius: dr. Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedros mokslo darbuotojas, dėstytojas.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 17, 19, 24, 25, 28 d. nuo 15 val. po 2 akad. val.
18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo KURSAI "Dokumentų valdymas: dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita"
Dokumentų valdymo kursas yra skirtas visiems, norintiems išmokti, kaip reikia rengti įmonės veiklos dokumentus, kaip juos kaupti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą, perduoti į archyvą. Kursas turėtų būti naudingas ir tiems, kurie jau dirba su dokumentais (juos rengia, tvarko), tačiau ne visuomet spėja atkreipti dėmesio į naujausius pakeitimus arba dėl tam tikrų priežasčių negali teisės aktais nustatytų reikalavimų pritaikyti praktikoje.
Lektorė: Inga Augustinienė, Klaipėdos apskaitos mokyklos lektorė.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 18 d. nuo 15 val.
1 akad. val. NEMOKAMA paskaita "Minčių ir žodžių poveikis mūsų karjerai"
Paskaita apie tai kaip mūsų minčių kokybė veikia mūsų gyvenimo kokybę, sveikatą, santykius, sėkmę. Pagrindinė šimtamečių ilgaamžiškumo paslaptis - pozityvus mąstymas.
Lektorius: Daugvardas Noreikis, Karjeros konsultantas (Gyvenimo Kelio Patarėjas).
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 20 d. (I dalis) ir kovo 5 d. (II dalis) nuo 16 val.
6 akad. val. (3+3) seminaras "Sėkminga pamoka – aukšti pasiekimai (6 akad. val.)"
Kiekvienam mokytojui svarbiausia veiklos sritis yra pamoka, kurioje vyksta mokymas ir mokymasis. Pamoka yra mokytojo ir mokinio kūryba – tai procesas, padedantis mokytis bei tobulėti ir mokiniui, ir mokytojui. Seminaras – tai savotiška pamoka, kurios metu galėsime mokytis visi kartu. Įvadinės paskaitos vaizdo įrašas >>>
Lektorė: Loreta Šernienė, Prienų rajono Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja ekspertė, atnaujintų BP darbo grupės narė.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 24 d. nuo 18 val.
1,5 akad. val. NEMOKAMA paskaita "Grupinis darbas klasėje"
Laužysime mitus apie grupinį darbą, nes individuali sėkmė bus visuomet mažiau nei sėkminga grupinė veikla.
Lektorė: Ramunė Želionienė, psichologė.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Vasario 26 d. ir 27 d. nuo 16 iki 18 val.
6 akad. val. (3+3) seminaras "Ugdymo įstaigos darnaus kolektyvo fundamentas: ką daryti ir ko ne?"
Seminaras tinka visų ugdymo įstaigų bendruomenėms, nes santykiai profesinėje veikloje su kolegomis yra vienas svarbiausių faktorių, darančių įtaką profesinės veiklos sėkmei. Keliami klausimai - ką gali vadovas, ką privalo mokytojas, kokia mokyklos subordinacinė sistema, kokie bendri tikslai, kaip pasiekti susitarimų, kaip organizuoti prasmingus posėdžius, kaip sukurti efektyvias darbo grupes. Atsakymai gali būti puiki priemonė praturtinti kolektyvą malonesniais santykiais.
Lektorė: Ramunė Želionienė, psichologė.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Kovo 4 d. nuo 15 val.
2 akad. val. NEMOKAMA paskaita "Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla. Reflektyvus klausinėjimas ir mąstymo įpročiai"
Užduokime mokiniams mąstymą skatinančius klausimus jei norime, kad jie įsitrauktų į labiau kūrybiškus ir mintis stimuliuojančius procesus. Tačiau mokslininkai teigia, kad net 70 % klausiame tik to, kas susiję su faktais. Ugdykime sėkmingus mokinius, turinčius susiformavusius mąstymo įpročius, kurie optimaliai panaudoja protines galias. Tačiau ar visus 16 mąstymo įpročių atpažįstame ir ugdome?
Lektorė: Lina Venskutė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Kovo 6 d. (I dalis) ir 11 d. (II dalis) nuo 15 val.
6 akad. val. (2+2+2) seminaras "Elektroninio dienyno TAMO diegimas mokykloje"
Seminaro „Elektroninio dienyno TAMO diegimas mokykloje“ tikslas – supažindinti su elektroninio dienyno TAMO naujos versijos teikiamomis galimybėmis. Jame aptarsime elektroninio dienyno diegimo mokykloje etapus, procedūras ir diegimo proceso valdymo aspektus. Remiantis praktinio darbo patirtimi analizuosime kaip mokyklos vadovai gali išnaudoti elektroniniame dienyne sukauptus duomenis mokymo proceso problemų identifikavimui, analizei ir sprendimui.
Lektorė: Jolita Morkūnaitė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė, dailės mokytoja ekspertė, tarptautinio bendradarbiavimo programos eTwinning konsultantė, mokytojų praktinės veiklos vertintoja.
Papildoma informacija ir registracija >>>

Kovo 13 d. (I dalis) ir 14 d. (II dalis) nuo 16 val.
6 akad. val. (3+3) seminaras "Efektyvus bendravimas ir profesinė sėkmė"
Seminare siekiama supažindinami su bendravimo samprata. Parodoma bendravimo proceso struktūra, tipai ir lygmenys. Susipažįstama su sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo kriterijais. Analizuojama kaip susiję bendravimas ir konfliktologija. Aptariami dažniausiai pasitaikantys konfliktai darbe. Analizuojami konfliktų tipai ir pristatomi jų sprendimo būdai. Efektyvus bendravimas ir konfliktų sprendimas ypač aktualus pedagogų bendruomenei, nes jiems tenka bendrauti su įvairaus tipo žmonėmis, kurių skiriasi požiūris, poreikiai ir tikslai: mokiniai, tėvai ir kolegos.
Lektorė: dr. Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedros mokslo darbuotojas, dėstytojas.
Papildoma informacija ir registracija >>>

1x.lt Webinarai komanda

***

1x.lt komanda kviečia susipažinti su sausio - kovo mėnesio renginiais. Plačiau>>

***

Asociacija „Langas į ateitį“ kviečia dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Saugesnis internetas pedagogams“. Registraciją adresu http://www.langasiateiti.lt/renginiai.
Plačiau skaitykite>>

***

Kviečiame susipažinti su Vilniaus mokytojams skirtais kvalifikacijos kėlimo ir kitais renginiais 2014 m. sausio mėn.

***

Kviečiame susipažinti su Vilniaus mokytojams skirtais kvalifikacijos kėlimo ir kitais renginiais 2013 m. gruodžio mėn.

***

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į NEMOKAMUS INTERNETINIUS RENGINIUS:

2013 m. spalio 3 d. nuo 15 val.
Klaipėdos rajono švietimo centras, Lietuvos tėvų forumas, "Šviesos kampelis" ir Tėvų pedagogų sąjūdis sveikina visus Lietuvos mokytojus su artėjančia mokytojo diena ir dovanoja nemokamą 1 val. trukmės internetinę paskaitą su humanistinės pedagogikos psichologe Ramune Želioniene "Kaip suderinti asmeninį gyvenimą ir profesiją?". Papildoma informacija ir registracija - http://bit.ly/GzFdh9

2013 m. spalio 14 d. nuo 15.30 val.
Kęstutis Trakšelys "Švietimo organizacijos įvaizdžio kūrimas ir tobulinimas"
Šiandien, laisvosios rinkos ekonomikos laikais, kai yra didelė paslaugų pasiūla ir pasirinkimo galimybė, įvaizdis bei jo kūrimas yra labai aktualus reiškinys ne tik pelno siekiančioms organizacijoms, bet ir šveitimo institucijoms. Pasaulinėje praktikoje organizacijos įvaizdžio kūrimas yra vienas iš svarbiausių veiklos kokybės ir strateginio valdymo tikslų.
Papildoma informacija ir registracija - http://bit.ly/1eWxyYS

2013 m. spalio 21 d. nuo 15 val.
dr. Daiva Šukytė kviečia į virtualią konsultaciją „SEU plėtojimas 9-12 kl. klasės valandėlių metu pagal LIONS QUEST programą „Raktai į sėkmę“. Papildoma informacija ir registracija - http://bit.ly/1hhLbi1

Spalio 23 d. nuo 19 val. Klaipėdos rajono švietimo centras, Lietuvos tėvų forumas, Tėvų pedagogų sąjūdis ir "Šviesos kampelis" dovanoja ugdymo įstaigų vaikų tėvams, globėjams, seneliams, auklėms, mokytojams nemokamą 1 val. trukmės internetinę paskaitą - diskusiją su humanistinės pedagogikos psichologe Ramune Želioniene "Kaip skatinti vaikus mokytis?". Papildoma informacija ir registracija - http://bit.ly/1hhL2eE

Spalio 28 d. 9 val. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, akademinė pedagoginė bendruomenė, studentai, švietimo įstaigų vadovai, švietimo politikai, pedagoginės spaudos darbuotojai, tėvai, vyresniųjų klasių moksleiviai kviečiami į Lietuvos ketvirtuosius Humanistinės pedagogikos skaitymus "Mokytojas", kurie vyks Lietuvos edukologijos universitete. Išsami informacija www.humanistinepedagogika.lt

Kaip prisijungti prie virtualios konferencinės aplinkos?

 1. 10-30 min. iki renginio pradžios spaudžiame šią nuorodą - http://1x.lt/konf1
 2. Į viršutinį laukelį įvedame "Vardą Pavardę"
 3. Spaudžiame mygtuką "OK"

1x.lt webinarai komanda

***

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuoja nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus. 2013 m. nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų tvarkaraštį rasite čia >>

Versija neįgaliems   A+   A-


Sekmadienis 25 Rugpjūtis 2019


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla
Tėvų linija