Metodinė taryba

2023-2024 m. m.


PATVIRTINTA Vilniaus Simono
Daukanto progimnazijos direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V1-263

 1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Margarita Juzėnienė
 2. Lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Roma Petrauskienė
 3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Makačinienė
 4. Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas Edmundas Klimas
 5. Visuomeninio, technologinio, meninio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas Linas Skripka

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 29 Lapkritis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO