Metodinė taryba

2022-2023 m. m.


PATVIRTINTA Vilniaus Simono
Daukanto progimnazijos direktoriaus
2021 m. sausio 7 d. įsakymu
Nr. V1-11

 1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Sonata Žilinskienė
 2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Roma Petrauskienė (Metodinės tarybos pirmininkė)
 3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Elena Sabienė
 4. Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas Edmundas Klimas
 5. Gamtamokslinio ugdymo ir žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Liuda Ščensnovičienė
 6. Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Dringelienė
 7. Meninio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas Marius Bankauskas

Versija neįgaliems   A+   A-Antradienis 06 Birželis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO