Metodinė taryba

2020-2021


PATVIRTINTA Vilniaus Simono
Daukanto progimnazijos direktoriaus
2021 m. sausio 7 d. įsakymu
Nr. V1-11

 1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Sonata Žilinskienė (Metodinės tarybos pirmininkė)
 2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Roma Petrauskienė
 3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Elena Sabienė
 4. Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas Edmundas Klimas
 5. Gamtamokslinio ugdymo ir žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Liuda Ščensnovičienė
 6. Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Dringelienė
 7. Meninio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas Marius Bankauskas

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 25 Geg 2022


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla