Informacija tėvams

V1-386 Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

V1-166 Visos dienos mokyklos (VDM) modelis

V1-468.1 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

V1-468.2 PRIEDAS Pedikuliozė

V1-399 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

V1-470.1 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas

V1-471.1 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, psichotropines medžiagas tvarkos aprašas

V1-483 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos patalpų naudojimo progimnazijos bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas

V1-493.1 Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas

 

Dėl privalomo mokinių sveikatos patikrinimo

Tėveliams/globėjams patariame privalomuoju mokinių sveikatos patikrinimu pasirūpinti nelaukiant rugsėjo. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje pagal ugdymo programos sutarties 23 p. tėveliai/globėjai įsipareigoja ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. pateikti reikiamą informaciją mokyklai.
Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatą, mokytojai negali užtikrinti, kad ugdymo proceso metu nebus pakenkta jo sveikatai. Švietimo įstaigai pateikti profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys taip pat naudojami ir mokinių sveikatos stebėsenai ir analizei.
Profilaktinį sveikatos patikrinimą reglamentuoja 2011 m. sveikatos ministro patvirtinta tvarka, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla“ nustato terminą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Viškelienė

Versija neįgaliems   A+   A-Trečiadienis 29 Lapkritis 2023


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

1 klasės
 1. 8.30–9.05 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.15–9.50 val.
 4. 30 min. pertrauka
 5. 10.20–10.55 val.
 6. 10 min. pertrauka
 7. 11.05–11.40 val.
 8. 10 min. pertrauka
 9. 11.50–12.25 val.
2–8 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

1–8 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

Draugiškas internetas IT logo
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO