Informacija apie darbo užmokestį

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2019 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. V1-330

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas2019 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Administracija
Ugdymo skyriaus vedėjas 3 933
Tarnautojai
Mokytojas (dirbantis pilnu etatu) 41 1436
Mokytojas (dirbantis nepilnu etatu) 28 843
Mokytojo padėjėjas 3
610
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas) 4
536
VDM grupės specialistas 17 501
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Darbininkas 5 529
IKT specialistas 3 370
Laborantas 5
68
Rūbininkas 6
173
Sargas 6 504
Valytojas 11
555

Versija neįgaliems   A+   A-Antradienis 29 Rugsėjis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla