Informacija apie darbo užmokestį

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2019 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. V1-330

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas2019 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Administracija
Ugdymo skyriaus vedėjas 3 933
Tarnautojai
Mokytojas (dirbantis pilnu etatu) 41 1436
Mokytojas (dirbantis nepilnu etatu) 28 843
Mokytojo padėjėjas 3
610
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas) 4
536
VDM grupės specialistas 17 501
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Darbininkas 5 529
IKT specialistas 3 370
Laborantas 5
68
Rūbininkas 6
173
Sargas 6 504
Valytojas 11
555

Versija neįgaliems   A+   A-


Antradienis 15 Spalis 2019


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla
Tėvų linija