Informacija apie darbo užmokestį

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2018 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. V1-355

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas2017 metai2018 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius III ketv.
Administracija
Ugdymo skyriaus vedėjas 1062 € 3 947
Tarnautojai
Mokytojas (dirbantis pilnu krūviu) 871 € 25 1079
Mokytojas (dirbantis nepilnu krūviu) 285 € 45 742
Mokytojo padėjėjas 473 € 5 565
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas) 875 € 6 682
VDM grupės specialistas 15 475
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Laborantas 85 €
4 83
Kiemsargis 479 € 1 400
Sargas 465 € 7
314
Darbininkas 351 € 5
292
Valytojas 394 € 12 400
Rūbininkas 275 € 7
85
IKT specialistas 223 € 3
427

Versija neįgaliems   A+   A-


Sekmadienis 24 Kovas 2019


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla
Tėvų linija