Informacija apie darbo užmokestį

PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. V1-500

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2016 metai 2017 metai
Administracija
Ugdymo skyriaus vedėjas 4 1080 € 1062 €
Tarnautojai
Mokytojas (dirbantis pilnu krūviu) 58 849 € 871 €
Mokytojas (dirbantis nepilnu krūviu) 16 327 € 285 €
Mokytojo padėjėjas 3 327 € 473 €
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas) 5 619 € 875 €
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Laborantas 3 75 € 85 €
Kiemsargis 2 447 € 479 €
Sargas 4 512 € 465 €
Darbininkas 3 348 € 351 €
Valytojas 13 444 € 394 €
Rūbininkas 2 193  275 €
IKT specialistas 3 154 € 223 €

Versija neįgaliems   A+   A-


Sekmadienis 18 Vasaris 2018


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla
Tėvų linija