Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimo 2020-2021 mokslo metais bendroji tvarka

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020-2021 m. m.

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

06-08

175

5-8

06-23

185

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos prasideda:

5–8 klasėms nuo 8.00 val.

1–4 klasėms nuo 8.30 val.

3. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą mokyklos sprendimu skirstomas pusmečiais:

3.1. Nustatoma pusmečių trukmė 2020-2021 m. m.:

1-4 klasės

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.,

antras pusmetis: sausio 25 d. – birželio 8 d.

5-8 klasės:

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

antras pusmetis: sausio 25 d. – birželio 23 d.

4. Mokinių atostogos numatomos:

1-4 klasės:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Papildomos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-09 2021-08-31

5-8 klasės:

Atostogos Pasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2020-01-05
Papildomos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-25 2021-08-31

2020–2021 m.m. ugdymas organizuojamas įprastu ir nuotoliniu būdu.

Versija neįgaliems   A+   A-Šeštadienis 17 Balandis 2021


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2–4 klasės
 1. 8.30–9.15 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 9.25–10.10 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 10.20–11.05 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 11.25–12.10 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.30–13.15 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 13.25–14.10 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 14.20–15.05 val.

 

5–8 klasės

 1. 8.00–8.45 val.
 2. 10 min. pertrauka
 3. 8.55–9.40 val.
 4. 10 min. pertrauka
 5. 9.50–10.35 val.
 6. 20 min. pertrauka
 7. 10.55–11.40 val.
 8. 20 min. pertrauka
 9. 12.00–12.45 val.
 10. 10 min. pertrauka
 11. 12.55–13.40 val.
 12. 10 min. pertrauka
 13. 13.50–14.35 val.

 

1–5 kl. mokosi įprastu būdu mokykloje.

6–8 kl. mokosi mišriuoju būdu (vieną savaitę įprastu būdu, kitą savaitę nuotoliniu būdu).


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla