Priemonės pirmokams

img

Rekomenduojame  mokymo  priemones įsigyti  dar  vasarą. Leiskite vaikui pasirinkti kai kurias priemones pačiam. Jam bus kur kas smagiau laukti Rugsėjo 1–osios.


Ugdymosi sutarčių pasirašymas

img

Informuojame, kad priimtų mokinių tėveliai, turi pasirašyti ugdymo(si) sutartis. Sutartį pasirašyti galima nuo 2020-07-07 iki 2020-08-31 nuo 10.00 iki 13.00 val. raštinėje (313 kab.).

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

• Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

 

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę (iš kitos mokyklos), reikia pateikti papildomai:

• pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į šeštą – aštuntą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos.


Pirmokų nemokamas maitinimas

img

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.
Skaityti...

Priėmimas į progimnaziją

img

Mokinių, papildomai kviečiamų mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai. (birželio 17d.)


Priėmimas į progimnaziją

img

Mokinių, papildomai kviečiamų mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai. (birželio 8d.)


Konkursas „Mano sveiko maisto lėkštė“

img

Vilniaus miesto vaikų sveikos gyvensenos nuotolinis konkursas „Mano sveiko maisto lėkštė“ vyko 2020 m. gegužės 13-25d. Konkurse dalyvavo 403 dalyviai iš 46 ugdymo įstaigų, pateikė 478 darbus. Konkursui pateikti darbai buvo vertinami pagal tai, ar atitinka sveikos mitybos principus; ar pateikti estetiškai, kūrybiškai, originaliai; atitinka savo amžiaus gebėjimus.
Skaityti...

Priėmimas į progimnaziją

img

Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai.


Gerbiami mokiniai ir tėveliai

img

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymais V-681 ir V-689, 2019–2020 m. m. ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1–4 klasių mokiniai baigia birželio 5 d., 5–8 klasių mokiniai – birželio 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 bei Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. gegužės 6 d. rašte Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pamokos nuotoliniu būdu pagal dabar esančius tvarkaraščius 1-4 klasėse vyks iki gegužės 29 d., 5–8 klasių mokiniams iki birželio 5 d.

Birželio mėnesį ugdomosios veiklos bus organizuojamos kitomis nei pamoka ugdymo formomis, atsižvelgiant į klasės ir atskirų mokinių mokymosi poreikius bei ugdymosi spragas individualizuojant užduotis, organizuojant individualias konsultacijas, atsiskaitymus už neatliktus darbus, atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose.

Nuo birželio 1 d. iki birželio 5 d. 1–4 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų ir veiklos, skirtos mokinių žinioms pagilinti;
 • Ugdymo programų užbaigimas;
 • Mokymosi rezultatų aptarimas;
 • Projektinės, integruotos veiklos;
 • Kūrybinės dirbtuvės;
 • Prevencinės veiklos;
 • Instruktažai;
 • Virtualios kelionės į festivalius ir muziejus;
 • Birželio 5 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas ketvirtųjų klasių mokiniams:

4a – 9.00 val.

4b – 9.30 val.

4c – 10.00 val.

4d – 10.30 val.

4e – 11.00 val.

 

Nuo birželio 5 d. iki birželio 19 d. 5–8 klasių mokiniams bus vykdomos šios veiklos:

 • Birželio 8–12 d. individualios arba grupinės dalykų mokytojų konsultacijos, projektinė veikla;
 • Birželio 15–19 d. išleistuvių savaitė, kultūrinė, meninė, sportinė veikla;
 • Birželio 19 d. prie pagrindinio įėjimo į mokyklą pažymėjimų įteikimas aštuntųjų klasių mokiniams:

8a – 9.00 val.

8b – 9.30 val.

8c – 10.00 val.

8d – 10.30 val.

8e – 11.00 val.

8f – 11.30 val.

 

Vadovėlių grąžinimas 1–8 klasių mokiniams vyks pagal iš anksto sudarytą grafiką.

 

Vasaros atostogos:

1–4 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

5–8 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.

Linkiu visiems sveikatos ir susitelkimo!

 

Pagarbiai

direktorė Rita Lūžienė


eTwinning projektas „My Golden Values“

img

Po sėkmingos praėjusių mokslo metų patirties dalyvaujant eTwinning programoje 4a klasės mokiniai nutarė tęsti tarptautinį bendradarbiavimą. Šiais metais mokiniai susirado naujų draugų iš Turkijos ir Lietuvos, su kuriais kartu dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „My Golden Values“ („Mano auksinės vertybės”). Projekto tikslas – formuoti...
Skaityti...

Matematika aplink mus

img

„Aplinkybės, kuriomis sukuriama kas nors nauja, visada esti netikėtos.“ (D. Graninas) Karantinas ir nuotolinis mokymas(is) buvo pačios netikėčiausios aplinkybės, išprovokavusios mūsų progimnazijos šeštokų vaizduotės šokį, gaminant matematinius erdvinių kūnų modelius, kurie virto miestais, garažais, palmėmis ar net daržovėmis.
Skaityti...

Puslapiai

Versija neįgaliems   A+   A-


Pirmadienis 03 Rugpjūtis 2020


Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Naujienlaiškio prenumerata

2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2 klasės ataskaita

4 klasės ataskaita

6 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

Pamokų laikas

 1. 8:30 - 9:15 val.
  10 min. pertrauka
 2. 9:25 - 10:10 val.
  10 min. pertrauka
 3. 10:20 - 11:05 val.
  20 min. pertrauka
 4. 11:25 - 12:10 val.
  20 min. pertrauka
 5. 12:30 - 13:15 val.
  10 min. pertrauka
 6. 13:25 - 14:10 val.
  10 min. pertrauka
 7. 14:20 - 15:05 val.

Vilniaus m. savivaldybės apklausa


lyderiu_laikas_logo
IT logo
Draugiškas internetas Bebro konkursas
Vilniaus miesto savivaldybė
Naudojamės TAMO
Darni mokykla

Paskutinės naujienos

Apie

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius
rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Tel.: (370 5) 233 1488
Įmonės kodas: 301806638

Projektai

erpf smm mtpplius sac
Erasmus Zali